Torsdag den 2. november 2023

Tema: PRRS

Ordstyrer: Gerben Hoornenborg 

13:00-13.10 Velkomst 
v/ dyrlæge Pia Heiselberg, formand for DVHS

13:10-13:50 How do I make PRRS go away?
Vets and producers in the US are losing the battle with PRRS. Why? What changed? What can we learn from their failures? In this talk we will explore how strategies have changed, how the virus changed, and how those two things have interacted to make the clinical situation worse over the last 5 years. We will discuss practical guidelines for PRRS elimination based on your situation.
v/ Jim Lowe, Associate Professor and Associate Dean, University of Illinois at Urbana-Champaign 

13:50-14:10 National PRRS reduction (Part 1 + Part 2)
Progress at national level and the first experiences with regional eradication programs.
v/ Nicolai Weber, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer, Sektor for Gris og Ida Friis Overgaard, svinefagdyrlæge, LVK

14:10-14:30 The Danish PRRS reduction plan
An update on epidemiological studies, covering subjects such as seasonal variation, purchase of pigs and risk from passing trucks.
v/ Mette Fertner, Epidemiolog, SEGES Innovation

14:30-14:40 Diskussion 

14:40-15:00 Kaffepause

15:00-15:20 Optimal sampling for detection of PRRSV
Optimal sampling highly depends on the purpose of the samples – one size does not fit all! Incorrect storage and transport can destroy all traces of virus in the samples – learn how to secure (avoid) this!
v/ Lars E. Larsen, professor, Københavns Universitet

15:20-15:35 UV-lys og luftfiltre (Fagdyrlægeopgave)
Hvordan anvendes UV-teknologi i ekstern smittebeskyttelse i svineproduktionen internationalt og nationalt på nuværende tidspunkt? Kan luftfiltre og UV-teknologi anvendes i PRRS-reduktionsplaner?
v/ Sif Holmgaard, svinefagdyrlæge, Danvet

15:35-15:50 Inactivated PRRSV vaccines as potential booster in sow herds (Vet. speciale)
This masters thesis project from University of Copenhagen, presents field data from four sow herds applying inactivated PRRSV vaccines as a booster subsequent to modified live vaccination in the quarantine. Results focus on the effects on the immune response.
v/ Mette Kryhlmand, dyrlæge, Danvet

15:50-16:10 The effects of the McRebel principles in the farrowing section
University of Copenhagen and SEGES are currently evaluating viral circulation in the farrowing unit, using swine influenza as a model. Focus is nurse sows and daily management procedures.
v/ Flemming Thorup, chefforsker, SEGES

16:10-16:40 Frugt 

16:40-17:00 To McRebel or not to McRebel.. that is the question
McRebel has been the foundation of PRRS Control for almost 30 years. It has lost favor in the US. Why? And is not using McRebel the right approach? In this talk we will explore these questions and provide a framework for you to think about when recommending McRebel for your client’s herds.
v/ Jim Lowe, Associate Professor and Associate Dean, University of Illinois at Urbana-Champaign

17:00-17:30 Paneldebat (engelsk) 
Moderator: Gerben Hoornenborg

17:30-18:00 Firmaindlæg v/MSD

18:00-18:30: Frit forum
Ordstyrer: Jens Peter Nielsen

18:30-18:45 Generalforsamling DVHS
Indkaldelse inkl. dagsorden kan downloades her.

19:30 Middag  

22:00 Dans til Triple Trio

__________

Fredag den 3. november 2023

Tema: Sundhed og fodring
Ordstyrer: Inge Larsen 

8:30-9:00 Streptokokker, bordetella og influenza hos grise før og efter fravænning
Streptokokker er det nye Lawsonia. I de tidlige nuller gik vi og sagde “Lawsonia”, når vi mente, at smågrisene sked tyndt, men lærte at det kunne der være mange andre årsager til. Nu går vi rundt og siger “Streptokokker”, når det går ad h… til efter fravænning. Med udgangspunkt i obduktionsbordet fokuseres på forhold, der har betydning for en god sundhed i fravænningsperioden. 
v/ Svend Haugegaard, dyrlæge, Veterinær Diagnostisk Rådgivning

9:00-9:30 Streptococcus suis – sygdom og vaccination
I dette indlæg er der fokus på, hvordan og hvornår Streptococcus suis giver anledning til sygdom, samt effekten af forskellige vaccinetyper.
v/ Anders Miki Bojesen, professor, Københavns Universitet

9:30-9:40 Diskussion

9:40-10:05 Kaffe 

 10:05-10:35 Immunisering af kompromitterede nyfødte grise
I dette indlæg vil der være fokus på karakteristika for kompromitterede nyfødte grise, og hvorledes de kan opnå passiv immunisering via so-råmælk, eller råmælks-erstatninger. Der lægges vægt på fysiologiske responser i kredsløb, tarm, nyre, lever og det innate immunforsvar under en vanskelig fødsel, og hvorledes dette kan korrigeres efter fødsel for at sikre overlevelse.
v/ Thomas Thymann, professor, Københavns Universitet

10:35-10:50 Kan et Brix Refraktometer måle IgG i pattegrise? (Fagdyrlægeopgave)
Præsentation af resultater fra et studie i en dansk besætning, hvor serum fra 1- dag gamle pattegrise måles med Brix Refraktometer og sammenholdes med resultater af sandwich-ELISA foretaget på Danmarks Tekniske Universitet (DTU).
v/ Louise Huge Skovmose, svinefagdyrlæge, Ø-Vet 

10:50-11:00 Diskussion

11:00-11:20 Kaffepause

11:20-11:50 Optimeret fodring af den drægtige so fra løbning til faring
De seneste år har budt på flere interessante forsøg omkring fodring af søer gennem drægtigheden og lige omkring faring. Et igangværende ph.d.-studie og en afprøvning fra SEGES Innovation giver nye vinkler på, hvad der er optimalt, og indlederne vil fokusere på, hvordan man lettest muligt får forskningsresultaterne med ud i besætningerne.
v/ Jakob Christoffer Johannsen, ph.d.-studerende, Aarhus Universitet og Thomas Sønderby Bruun, chefkonsulent, SEGES Innovation

11:50 Afslutning  
v/ dyrlæge Pia Heiselberg, formand for DVHS 

12:00 Frokost 

 __________

Printvenlig version af programmet findes her.

__________ 

Tilmelding og betaling: www.dvhs.dk 

DVHS MØDESPONSORER EFTERÅRSMØDE 2023