Frit Forum

Frit Forum giver medlemmer af DVHS muligheden for at bringe et emne op til debat,  præsentere en god idé eller informere om noget, der måtte have medlemmernes interesse. Frit Forum afholdes som det sidste eller næstsidste punkt på den første mødedag.

Indlæg skal overholde følgende retningslinjer
–  Der må ikke forekomme produktreklamer, hvilket betyder at konkrete produkter ikke må præsenteres

– Der afsættes maksimalt 5 minutter pr. indlægsholder

Forhåndstilmelding af indlæg
– For at Frit Forum overholder den fastlagte tid skal alle indlæg såvidt muligt forhåndstilmeldes senest 1 uge før mødet
– Indlæg der ikke er forhåndstilmeldt kan ikke præsenteres ved mødet
– Forhåndstilmelding sker ved at kontakte Professor Jens Peter Nielsen (jpni@sund.ku.dk)

Bilag fra præsentationerne fra Frit Forum
– Med mindre andet er aftalt med Professor Jens Peter Nielsen, vil bilagene blive lagt på hjemmesiden sammen med øvrige bilag efter mødet