Torsdag den 3. november 2022

Tema: PRRS og andre virus
Ordstyrer: Pia Heiselberg, Hyovet

 

13:00-13.10 Velkomst
v/ dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

13:10-13:40 The PRRSV fairytale – how a gentle virus turned into a monster
PRRSV is mutating at a high rate, resulting in a fast adaptation to its host. It is replicating in a continuously increasing number of macrophage subsets which leads to a stronger transmission power. A negative drawback of this evolution is the aggravating pathology. As the macrophage is the conductor of the immunity ‘orchestra’, this evolution has a huge negative impact on the outcome of co-infections.
v/ Hans Nauwynck, professor, University of Ghent

13:40-14:10 Use of modified live vaccines compared to inactivated PRRSV vaccines for PRRS control
The presentation will review the practical use of modified live and inactivated vac-cines for PRRS control with special emphasis on the use of combinations of these two types of products.
v/ Enric Mateu de Antonio, professor, Universitat Autònoma de Barcelona

14:10-14:30 Diskussion

14:30-15:00 Kaffepause

15:00-15:20 National PRRS-sanering – opdatering
v/ Nicolai Weber, chefkonsulent, Landbrug og Fødevarer, Sektor for Gris

15:20-15:40 Udbredelse af PRRS i Danmark
Oversigt over udbredelsen af PRRS i Danmark i forhold til besætningstyper og geografi. Indblik i igangværende undersøgelser af risikofaktorer.
v/ Mette Fertner, Epidemiolog, SEGES Innovation

15:40-16:00 SEGES Innovations Polteprojekt
Polteprojektet kortlægger smittedynamik og immuniseringsstatus for PRRS fra rekruttering af polte til deres første kuld grise. Vi har fulgt ca. 10 polte i 20 besætninger fra indsættelse fra karantænestald frem til faring.
v/ Elisabeth Okholm Nielsen, Chefforsker, SEGES Innovation

16:00-16:20 Diskussion

16:20-16:40 Frugt

16:40-16:55 Influenza (veterinært speciale)
Screening of swine influenza A virus circulation in 20 Danish swine herds using nasal swabs and oral fluids Screening for Influenza i 20 danske besætninger i juli 2021. Der blev ved besøg i besætningerne udtaget både næsesvaber og spytprøver, for efterfølgende at sammenligne resultatet af de to diagnostiske test.
v/ Cathrine Silja Mousten

16:55-17:10 Comparative pathology of porcine lungs experimentally infected with three influenza A virus (H3N2) strains of human and porcine origin (veterinært speciale)
Formålet med dette studie var at evaluere de patologiske læsioner i svinets lunger, forårsaget af en infektion med forskellige H3N2 stammer af human og porcin op-rindelse, samt at undersøge for en mulig korrelation mellem læsioner og tilstedeværelsen af virus.
v/Benjamin Meyer Jørgensen og Christoffer Kirkelund Flyger

17:10-17:25 Genetisk og antigendiversitet af Rotavirus A i danske grise (veterinært speciale)
Dette oplæg beskriver diversiteten af Rotavirus A i en anseelig epidemiologisk stikprøve fra danske grise. Antigene epitoper imellem vildvirus og en genotype, som vaccinen er formuleret på baggrund af, sammenlignes endvidere med henblik på at vurdere lighed.
v/ Kasper Pedersen, Dyrlæge Hyovet

17:25-17:55 Firmaindlæg: Innovativ monitorering af luftvejssundhed
v/ PH Rathkjen, Boehringer Ingelheim

17:55-18:30 Frit forum
Hvad må blodprodukter bruges til i EU?
v/ Henrik Meldahl, Agro Service Skandinavien ApS

Hæmolytisk E. Coli
v/Svend Haugegaard, dyrlæge, Landbrug & Fødevarer

Fagdyrlæge i svineproduktion og sygdomme hos svin
v/ Inge Larsen og Ken Steen Pedersen, Københavns Universitet

18:30-18:45 Generalforsamling DVHS
Klik her for at se dagsorden.

19:30 Middag

Fredag den 4. november 2022

Tema: Fravænning uden zink
Ordstyrer: Andreas Birch, Ø-Vet

8:30-9:30 Forskelle i gennemtrængelighed i tyndtarmen hos IUGR og NBW pattegrise (Animal Science speciale)
Forskelle i tyndtarmen hos IUGR og NBW pattegrise af gennemtrængelighed og ion-transport med Ascaris suum som model for test af effekten af en parasit infektion på gennemtrængelighed. v/ Nanna Reichstein Larsen

Constructing a simulated udder for neonatal piglets as an alternative to nurse sows. (Animal Science speciale)
Som et alternativ til ammesøer er et kunstigt yver blevet konstrueret ud fra viden om pattegrisenes sanser. Pattegrise har haft adgang til enten mælkeerstatning eller råmælk fra kvæg i det kunstige yver de første 8 timer efter fødslen. Pattegrisene lærte at bruge yveret og tog på i vægt. På sigt skal resultaterne bruges til at tilbyde ekstra næring til pattegrise i stien.
v/Anna Hvid

The effect of artificial rearing in rescue decks compared to sow-rearing of low-and normal birth weight piglets on behaviour, welfare and growth performance. (Animal Science speciale)
This is a Masterthesis, exploring the effect of artificial rearing in rescue decks compared to sow-rearing of low- and normal birth weight piglets on their behavior, welfare and growth. Behaviors such as bellynosing, oral manipulation of tale or ear of other pigs, resting and eating are analyzed through video recordings. Furthermore, cortisol measures and weight gains are measured.
v/Sofie Brorson Vetner

Kan vi via soen påvirke pattegrisens immunforsvar ved at ændre omega-3 fedtsyrer sammensætningen i foderet? (Animal Science speciale)
Indlægget vil give information om DHA´s effekt på soens immunforsvar og hvilke mekanismer, der bliver påvirket af ændringen af omega-3 i foderet.
v/Emma Kjersgaard Pedersen

9:30-9:45 Kaffe

9:45-10:05 Fravænningsdiarré: Årsagsforhold og forebyggelse
Denne præsentation baserer sig på tre års forskningsarbejde med fravænningsdiarré i danske besætninger. Præsentationen vil give dig svar på fire spørgsmål:
Hvorfor får grise fravænningsdiarré?
Hvilke infektiøse agens er medvirkende årsag til fravænningsdiarré?
Hvordan kan forekomsten af fravænningsdiarré måles?
Hvordan kan fravænningsdiarré forebygges?
v/ Esben Østergaard Eriksen, Dyrlæge, Ph.d.-stud., Københavns Universitet

10:05-10:25 Neomycin-behandling af ETEC-relateret fravænningsdiarré
Hvordan optimerer vi anvendelsen af antibiotika til behandling af fravænningsdiarré? I dette indlæg præsenteres resultater fra to studier vedrørende neomycin-behandling af ETEC-relateret fravænningsdiarré. Vi kigger på en ”wait and test” behandlingsstrategi samt anvendelsen af en enkel høj dosis neomycin.
v/ Malene Kjelin Morsing, Dyrlæge, Ph.d.-stud., Københavns Universitet

10:25-10:45 Betydningen af grisens tarmmikrobiota før fravænning på fravænningsdiarré i en dansk svinebesætning Tarmmikrobiotaens sammensætning påvirker tarmsundhed. I indlægget gennemgås et studie, hvor fæces mikrobiomet før fravænning karakteriseres i grise, der udvikler fravænningsdiarré. Formålet med studiet var at undersøge, om fæces mikro-biomet før fravænning kunne afsløre tidlige indikatorer for tarmsundhed/fravænningsdiarré.
v/Martin Rydal, Dyrlæge, Ph.d.-stud., Københavns Universitet

10:45-11:00 Diskussion

11:00-11:15 Kaffepause

11:15-11:45 Erfaringer med zinkfri fravænning
v/Claus Heisel, dyrlæge LVK og Jes Callesen, konsulent Danish Crown

11:45-12:05 Resultater fra Produktionskoncept Smågris
v/ Bjarne Knudsen, rådgiver, SvineRådgivningen

12:05-12:20 Diskussion

12:20 Afslutning
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

12:30 Frokost

DVHS MØDESPONSORER EFTERÅRSMØDE 2022