PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2021


 Hovedsponsor: Ceva 


Torsdag den 4. november 2021

Tema: ”Save the Sow”
Ordstyrer: Andreas Birch

13:00-13.10
Velkomst
v/ dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

13:10-13:30
Sow mortality. Finnish research and experiences
This lecture will introduce the current international research results about sow mortality expanding it a little bit towards the concept of sow longevity. Sows form the cornerstone of pork production. Sow removal, either being voluntary or involuntary, has a great impact on sow welfare, farm functionality and farm economy. Current prevalence and reasons of sow mortality will be presented as well as known risk factors. The results of the Finnish studies about pathological findings in spontaneously dead and euthanized sows and sow longevity will be discussed during the lecture. The presentation aims at expanding the understanding of the listeners about the possibilities, how to deal with sow mortality.
v/ Mari Heinonen, professor University of Helsinki

13:30-14:10
Lameness in sows. Finnish research and experiences
Lameness of sows is a very common problem in the modern pig industry affecting considerably also sow welfare. It is a clinical sign caused by many different reasons associated with the locomotor system of sows. During this lecture the recent knowledge about sow lameness will be discussed including aspects of diagnosis, causes and costs related to sow lameness as well as some aspects of welfare and behavior of lame sows. Research results from post mortem studies reveal that lameness is often likely to be caused by more than one lesion. Lameness is an important health and welfare problem and may also severely affect the profitability of sow herds.
v/ Mari Heinonen, professor University of Helsinki

14:10-14:40
Døde søer – fokus på leverdrejninger
Indlægget beskriver de resultater, Aarhus Universitet har opnået i forbindelse med et studie i 10 produktionsbesætninger med obduktion af selvdøde søer. I indlægget beskrives dødsårsager og tidspunkter for død i farestalden. Der fokuseres særligt på leverdrejninger, da det viste sig at være hovedproblemet.
v/ Hanne Kongsted, forsker Aarhus Universitet

14:40-15:10
Kaffe

15:10-15:35
Udvikling og sammenhænge i sodødelighed i større antal danske besætninger
Et større antal danske besætninger deltager i projekt om værktøjer til reduktion af sodødelighed. Der vil blive præsenteret foreløbige resultater for analyser af tidsmæssig udvikling, sammenhænge og mulige årsager til døde søer i besætningerne på baggrund af besætningens registreringer i managementsoftware.
v/ Claus Hansen, chefforsker, SEGES Svineproduktion

15:35-16:00
Klovpleje, klovbeskæring og registrering af klovlidelser hos kvæg
Elektronisk registrering af klovlidelser blev muligt for danske klovbeskærere i 2009. På nuværende tidspunkt registrerer 63 klovbeskærere omkring 50% af malkekøerne i Danmark. Data bruges lokalt til at forbedre klovsundheden i besætningerne og avlsmæssigt til at forbedre dyrenes klovsundhed.
v/ Nynne Capion, lektor KU Sund

 16:00-16:30
Foderets indvirkning på sodødelighed og søernes funktion
Søerne anno 2021 er sårbare. I mange besætninger opleves problemer med søernes funktion specielt i farestalden. Der laves en gennemgang af fodringsmæssige tiltag, som kan afhjælpe problemerne.
v/ Jens Korneliussen, rådgiver SvineRådgivningen

16:30-16:50
Frugt

16:50-17:20
Dyrevelfærd i Tyskland og implikationerne for danske smågriseeksportører
I de seneste år er dyrevelfærd kommet højt op på dagsordenen i den politiske diskussion i Tyskland. I indlægget præsenteres de vigtigste forandringer mht. dyrevelfærd i tysk svineproduktion. Derudover vises, hvilken betydning forskellige dyrevelfærdsprogrammer, som f.eks. den statslige dyrevelfærdslabel, Initiative Tierwohl (ITW) eller haltungsform.de, kan have for danske smågriseeksportører.
v/ Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker, Danske Svineproducenter

17:20-17:50
Firmaindlæg v/ Ceva

17:50-18:20
Frit forum

18:20-18:45
Generalforsamling DVHS
Dagsorden til generalforsamling (link)
Forslag til ændring af vedtægter (link)

19:30
Middag


Fredag den 5. november 2021

Tema: ”Save the World”
Ordstyrer: Anette Bøtner

8:15-9:30
Nye metoder til hurtig, nem og pålidelig måling af prævalensen af fravænningsdiarré (Veterinært speciale)
Når medicinsk zink udfases, er der behov for rådgivningskoncepter baseret på valide målinger af klinisk fravænningsdiarré. I dette indlæg præsenteres nye, pålidelige metoder til at undersøge prævalensen af fravænningsdiarré, der hurtigt og nemt kan anvendes til f.eks. besætningsudredning, løbende sundhedsovervågning og forskningsformål.
v/ Esben Østergaard Eriksen, Ph.d. studerende, KU

Udvidet sundhedskontrol på pluks fra danske slagtesvin (Veterinært speciale)
Et specialeprojekt som undersøgte betydningen af sundhedsstatus, antibiotikaforbrug, besætningstype og -størrelse for forekomsten af pluksforandringer ved slagt med udgangspunkt i USK-undersøgelser fra 235 besætninger med luftvejsproblemer.
v/Marie Søgaard, dyrlæge

Patogenese for pandemisk influenza (Veterinært speciale)
Der findes ingen kendte markører for, hvornår Influenza A virus kan smitte mellem svin og mennesker. Ved hjælp af en valideret PCR-metode til kvantitativ bestemmelse af virusudskillelse og viral load samt genetisk karakterisering af stammerne inklusive undersøgelse af genetisk adaptation vil de to speciale projekter belyse nogle af de zoonotiske aspekter af tre pandemiske Influenzavirus-stammer.
v/Karen Martiny og Charlotte Kristensen, DVM, KU

Pattegrisens tarmudvikling, enzymmodenhed og næringsstofabsorption (Animal Science speciale)
Kan vi gøre pattegrises tarmsystem mere fravænningsparat ved at fodre tør- kontra vådfoder samt fravænne ved 5 uger?
v/ Kimmie Lyderik, MSc Animal Science, KU

Tidlig oral fækal filtrat transplantation (FFT) som forebyggende metode mod pattegrisediarré både før og efter fravænning (Animal Science speciale)
Kan fækal filtrat-transplantation (FFT) styrke pattegrisens tarmflora og dermed virke forebyggende mod diarré både før og efter fravænning? Det har vi undersøgt i vores speciale som et 32-dages besætningsforsøg med so-fæces som donormateriale.
v/ Helena Sato og Amanda Bastian Andersen, MSc Animal Science, KU

9:30-9:45
Kaffe

9:45-10:25
DNA- og RNA-vacciner – med fokus på DNA-influenzavacciner til mennesker testet i bl.a. grise
Principper for fremstilling af DNA- og RNA-vacciner med fokus på influenza og lidt om COVID-19. Risiko for pandemier/zoonoser. Muligheder for hurtig vaccinefremstilling.
v/ Anders Fomsgaard, overlæge, Statens Seruminstitut

10:25-10:45
Virale zoonoser – en tikkende bombe under den intensive husdyrproduktion?
2003: SARS – 2009: svineinfluenza – 2012: MERS – 2020: Covid-19. Hvilken virus kommer næste gang, hvilke dyr er synderen, og hvornår sker det? Hvordan opstår virale zoonoser generelt? Kan vi forebygge dem eller i det mindste forberede os på, at de kommer, så de ikke udvikler sig til en human sundhedskrise. Hvad sker, når videnskab møder realpolitik næste gang?
v/Lars Erik Larsen, professor KU

10:45-11:00
Diskussion

11:00-11:15
Kaffe

11:15-11:30
The management of newborn piglets for the prevention of umbilical outpouching development
The cause of umbilical outpouchings in pigs is largely unknown, as is the management techniques which the producer should implement on farm to reduce the chance of outpouching development. The aim of this study was to evaluate if umbilical cord management in the newborn pig could have an effect of the development of umbilical outpouchings. Four treatment groups were developed to determine if umbilical cords should be cut when wet or dry, and if the disinfection of the naval stump (after cutting the umbilical cord) had an influence on the development of umbilical outpouchings. In addition to these observations, individual piglet birthweight, average daily gain (ADG), gender and movement from their birth pen were analyzed as additional risk factors in the development of umbilical outpouchings.
v/ Ashley Norval, Knowledge Transfer Manager, DanBred

11:30-11:55
Kan vi vurdere, om en brokgris skal aflives?
Resultater fra en dansk kohorteundersøgelse af 3000 grise.
v/ Trine Hovmand-Hansen, dyrlæge, PhD-studerende, KU

11:55-12:05
Diskussion

12:05
Afslutning
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

12:10
Frokost

 

Tilmelding og betaling: www.dvhs.dk

DVHS MØDESPONSORER EFTERÅRSMØDE 2021

Klik på logoerne for uddybende information

DVHS MØDESPONSORER EFTERÅRSMØDE 2021

Klik på logoerne for uddybende information