PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2020

 

 Hovedsponsor: HIPRA 

————

Torsdag den 29. oktober 2020

Ordstyrer: Pia Heiselberg

13:00-13.10
Velkomst
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

13:10-13:30
Kan vi fodre soen i tidlig drægtighed til at få større og mere ens grise ved faring?
Hvad der sker i den tidlige drægtighed hos soen, og hvilke mekanismer i forhold til udvikling af fostre og placenta kan der skrues på gennem fodring af soen?
v/Anja Varmløse Strathe, Adjunkt, Københavns Universitet

13:30-14:00
Fodring af soen/mælkens sammensætning
Tilstrækkeligt med råmælk og en hurtig faring er bogstaveligt talt livsvigtige egenskaber for soens afkom. Indlægget vil præsentere den nyeste viden indenfor feltet og blandt andet fortælle, hvornår soen laver råmælk, og hvordan vi fodringsmæssigt kan hjælpe soen bedst muligt igennem faringen. I indlægget vil der blive fokuseret på nye resultater omkring foderstyrkens og fiberindholdets betydning.
v/ Peter Kappel Theill, Seniorforsker, Institut for Husdyrvidenskab – Molekylær ernæring og forplantning, Aarhus Universitet

14:00-14:10
Diskussion

14:10-14:35
Kaffe

14:35-15:05
Immunitet ved pattegrise
Opsummering af råmælkens betydning. Hvordan beskyttes pattegrisene ved vaccination? Fordele og ulemper ved so-vaccination, og hvordan vaccineres pattegrise mest optimalt, råmælk og anden passiv beskyttelse?
v/ Gregers Jungersen, Professor, Statens Serum Institut

15:05-15:25
Kan autovacciner forebygge udvikling af navlebuler?
I et samarbejdsprojekt mellem Danish Crown, Københavns Universitet og SEGES har vi i to danske ”Opdræt Uden Antibiotika”-besætninger (OUA) gennemført en kontrolleret og blindet afprøvning, og effekten af autovaccinerne på navlebrok / navlebule og andre udvalgte parametre vil blive præsenteret i indlægget.
v/ Inge Larsen, Adjunkt, fagdyrlæge i svinesygdomme, Københavns Universitet

15:25-15:35
Diskussion

15:35-15:50
Frugt

15:50-16:10
Patologiske fund hos døde patte- og klimagrise i udvalgte konventionelle svinebesætninger i Danmark
Resultaterne fra longitudinelle, minutiøse obduktioner af døde patte- og klimagrise fra udvalgte konventionelle svinebesætninger, viser variationen af diverse læsionstyper over tid samt illustrerer værdien af supplerende histologiske undersøgelser.
v/ Henrik Elvang Jensen, Professor, Københavns Universitet

16:10-16:20
Diskussion

16:20-16:50
Smertebehandling af grise
v/Carsten Grøndahl, Chefdyrlæge Ph.d., Zoologisk Have, København

16:50-17:00
Diskussion

17:00-17:30
Firmaindlæg
v/HIPRA

17:30-18:00
Frit Forum
Status for autovacciner i Danmark
v/Øystein Angen
Flere pattegriseliv skal reddes
v/Claus Hansen
PRRS i SPF systemet
v/Tina Sefsiek Hansen

18:00-18:30
Generalforsamling
Dagsorden findes her.

19:30
Middag

————

Fredag den 30. oktober 2020

Ordstyrer: Inge Larsen

8:30-9:30
Smittedynamik og risikofaktorer ved fravænningsdiarré (Veterinært speciale)
Et samarbejdsprojekt imellem SEGES og Københavns Universitet resulterede i to specialer som henholdsvis undersøgte smittedynamikken og risikofaktorer ved fravænningsdiarré, i en periode fra fødsel til 14 dage efter fravænning.
v/ Marianne Viuf Agerlin, dyrlæge Seges og Anja Ejlersgård Christensen, dyrlæge Ø-vet

Polte og gyltes rolle i influenzatransmissionen i danske sobesætninger (Veterinært speciale)
Denne undersøgelse dokumenterer, at polte og gylte bidrog til introduktion af Influenza-smitte i 10 sobesætninger, og at polte med Influenza-virus i slutningen af karantænen gav en øget risiko for virus-positive pattegrise. Ligeledes blev det konstateret, at besætningernes karantæneforhold og strategi for immunisering af polte ikke var optimal i forhold til at minimere risikoen for spredning af Influenza-virus i soholdet, da 3 ud af 5 vaccinerede besætninger ikke fik vaccineret deres polte i karantænestalden.
v/ Henriette Guldberg, dyrlæge Hyovet og Simon Smed Sørensen, dyrlæge Vet-Team

Risikofaktorer for små pattegrise og ujævne kuld (Animal Science speciale)
I et specialeforsøg blev 9.000 nyfødte pattegrise fra 12 danske besætninger vejet for at udpege risikofaktorer, der påvirker fødselsvægt, kuldvariation i fødselsvægt og forekomsten af IUGR (delfin) grise.
v/ Ida Bahnsen, projektleder DLG og Kristina Vesterager Riddersholm cand. scient. Animal Science, Københavns Universitet

Faringens betydning for grisen indtil fravænning (Speciale Agrobiologi)
Man ved, at selve faringen har betydning for antallet af dødfødte grise og for de levendefødtes overlevelse. Men er det fødselsintervallet eller den samlede faringslængde, der har størst betydning? Og hvilken indflydelse har det på grisens vitalitet efter faring? Oplægget vil besvare disse spørgsmål underbygget af blodprøver fra pattegrisen taget lige efter fødsel.
v/ Signe Emilie Nielsen, Videnskabelig assistent, Aarhus Universitet

9:30-9:45
Kaffe

9:45-10:05
Foder med lavt proteinindhold sænker smågrisediarré uden brug af medicinsk zink
En lav tildeling af protein i foder til smågrise efter fravænning er med til at sænke diarré-forekomsten, når medicinsk zink ikke længere er en mulighed. For at opretholde produktiviteten, tilføres i dette forsøg ikke-markedsførte aminosyrer for at teste, om disse kan være den begrænsende faktor for tilvækst. Desuden ses der nærmere på, hvorvidt denne foderstrategi kan benyttes i OUA-produktion.
v/ Julie Lynegaard, Ph.d.-studerende, Københavns Universitet

10:05:10:10
Diskussion

10:10-10:30
SOS-Svin, Objektiv Sundhedsovervågning
Det er nu muligt ved hjælp af spyt- og sokkeprøver at foretage en systematisk overvågning af de mest relevante patogener i svinebesætningerne.  SOS har været gennemført i en række besætninger et år. Hvad er fundet, og hvordan kan SOS bruges ude i besætningerne til at gøre vores gode grise endnu bedre?
v/ Rikke Søgaard, Specialkonsulent, Center for Diagnostik, DTU og Gerben Hoornenborg, Dyrlæge, Vet-Team

10:30-10:35
Diskussion

10:35-10:50
Pause

10:50-11:10
Svineinfluenza, epidemiologi og kontrol
Resultater fra en række forsøg, som beskriver hvilke aldersgrupper der rammes, varigheden af udskillelse samt betydningen af virus diversitet, vil blive præsenteret. Endvidere diskuteres, hvordan virus bedst kontrolleres, herunder belysning af søers og gyltes rolle. Influenzas betydning som zoonose berøres ligeledes kort, idet dette aspekt kan betyde enden for global svineproduktion.
v/ Lars Erik Larsen, Professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

11:10-11:15
Diskussion

11:15-11:55
Opdatering på PRRS
Genetisk og biologisk karakterisering af rekombinant-vaccinevirusset, økonomi samt opdatering på PRRS-overvågning af KS og lidt om massevaccination.
v/ Charlotte Sonne Kristensen, Chefforsker, SEGES Svineproduktion og Lars Erik Larsen, Professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

11:55-12:05
Diskussion

12:05-12:10
Afslutning
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

12:10
Frokost

Printvenlig version af programmet – klik her.

Tilmelding og betaling: www.dvhs.dk

DVHS MØDESPONSORER EFTERÅRSMØDE 2020

Klik på logoerne for uddybende information