PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2019

 

 Sponsor: Elanco 

————

Torsdag den 7. november 2019

Ordstyrer: Pia Heiselberg

13:00-13.10
Velkomst
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

13:10-13:40
Dyrevelfærd fra en veterinærfaglig vinkel
At måle og veje og se det større perspektiv
v/Hanne Kongsted, Postdoc, Aarhus Universitet, Institut for Husdyrvidenskab

13:40-13:50
Dyrevelfærd – Diskussion

13:50-14:10
Hele haler – all in. Fremtidens gris eller gal mands værk?
Hvad sker der egentlig, hvis grisene ikke længere halekuperes? Mange har en holdning omkring det, men ganske få har faktisk prøvet det. I indlægget videregives erfaringer fra medarbejdere, der har prøvet. Hør deres råd til kollegaer, der har lyst til at forsøge sig med hele haler.
v/Dorthe Poulsgaard, Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

14:10-14:20
Hele haler – Diskussion

14:20-14:45
Kaffe

14:45-15:15
PRRSV-udbruddet i Hatting Horsens
Der gøres rede for forløbet af PRRSV på Hatting Horsens, herunder håndteringen fra Seges’ side. Desuden gøres rede for konsekvensen af udbruddet for modtagere af sæd. Endelig beskrives resultaterne af den genetiske karakterisering af virusset
v/Bent Nielsen, afdelingschef, SEGES

Genetisk karakterisering af Horsens virus
v/Lars Erik Larsen, professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

15:15-15:25
PRRSV – Diskussion

15:25-15:50
Frugt

15:50-16:20
Afrikansk Svinepest i Europa og Asien 2019
De basale forhold ved ASF (sygdommen, udbredelse, smitteforhold, diagnostik og forebyggelse) beskrives fra en virologisk vinkel.
v/ Anette Bøtner, professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet og gruppeleder for veterinær virologi (SSI)

16:20-16:30
Diskussion

16:30-16:50
ASF’s påvirkning af verdensmarkedet for svinekød
ASF har ikke bare udbredt sig i Kina, men også i en række andre asiatiske lande. Det vil være en af de afgørende faktorer for prisniveauet på det europæiske marked for grise. Hvordan har ASF påvirket verdens svinebestand? Hvilket prisniveau kan vi forvente i det kommende år? Hvornår vil Kina genoprette landets svineproduktion?  Disse spørgsmål vil bestemme udviklingen af den europæiske svineproduktion i de kommende år.
v/Markus Fiebelkorn, markedsanalytiker, Danske Svineproducenter

16:50-17:00
Diskussion

17:00-17:30
Firmaindlæg
v/Elanco

17:30-18:00
Frit forum

Nye foderkurver til drægtige søer
v/Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

18:00-18:30
DVHS generalforsamling (dagsorden findes her)

19:30
Middag med efterfølgende dans

————

Fredag den 8. november 2019

Ordstyrer: Andreas Birch2019_2_Jensen.pd

8:30-9:15

Sygdomsdynamik i en OUA-besætning (Veterinært speciale)
Identifikation af hvornår og hvorfor grise får behandling i en OUA-besætning, samt en undersøgelse af forekomsten af patogener samt deres eventuelle kliniske symptomer.
v/Nikolaj Kjer Jensen, dyrlæge Ø-Vet

Reduceret protein – et alternativ til medicinsk zink (Animal Science speciale)
Mit specialeforsøg vil danne baggrunden for oplægget, som vil omhandle reduceret protein til fravænnede grise uden medicinsk zink. Her vil fokus være på daglig tilvækst fra 7 til 15 kg, samt tyndtarmsmorfologi fra midt-jejunum.
v/Christina Larsen, Cand. Scient Animal Science

Øget mængde foderfedt til lakterende søer. Indflydelse på mælkens sammensætning, kuldpræstation samt sopræstation (Animal Science speciale)
Dette oplæg vil tage afsæt i mit specialeforsøg. Her blev effekten af at fodre 1-5 % foderfedt til lakterende søer, med et konstant dagligt energiindtag imellem grupperne, undersøgt. Der vil især være fokus på mælkens sammensætning, herunder fedtsyreprofilen. Generelle effekter på soens og kuldets produktions resultater vil yderligere blive præsenteret.
v/ Johanne Marie Mathiasen, Cand. Scient Animal Science

9:15-9:35
Kaffe

9:35-9:55
Produktionskoncept Slagtesvin. Når systematik og dedikation giver resultater
Konceptet er nu udbredt til 28 slagtesvinebesætninger i Danmark. Hvilke resultater har de opnået? Hvordan har vi opnået en forskel hos besætningerne? Systematik er vigtigt, men hvordan holder man fast i nye rutiner hver dag, året rundt?
v/Joachim Glerup Andersen, Seniorkonsulent, SEGES Svineproduktion

9:55-10.00
Diskussion

10:00-10:30
Påvirkning af tarmens metagenom gennem fodring og fæcestransplantation
Den mikrobielle sammensætning i tarmen er ustabil i perioden efter fødsel og leder ofte til dysbiose med overvækst af patogene organismer. Muligheden for at stabilisere tarm-miljøet ved at tilføre mikroorganismer fra ældre grise med formodet stabilt tarmmikrobiom belyses. Princippet er velkendt i human-terapi, og omtales fækal mikrobiota transplantering (FMT).
v/Thomas Thymann, professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

10:30-10:40
Diskussion

10:40-11:10
Pause

11:10-11:30
Protein, aminosyrer og proteinkilder til smågrise
Reduktion af foderets proteinniveau er en mulighed for at reducere smågrisediarre, når medicinsk zink ikke længere kan anvendes. Men reduceret protein kan medføre nedsat produktivitet, hvis ikke der anvendes en fornuftig aminosyrebalance. I indlægget gennemgås forsøg med proteinniveau, aminosyreprofil og råvarevalg.
v/Niels Kjeldsen, Chefkonsulent, SEGES Svineproduktion

11:30-11:40
Diskussion

11:40-11:55
PCMV – er det et svinepatogen?
PCMV kan påvises i næsten alle svinebesætninger ved PCR, men dette virus har hidtil ikke været betragtet som årsag til sygdom. DTU VET og SEGES har gennemført et par projekter der belyser PCMVs rolle i udviklingen af respirationsvejssymptomer, virussets synergi med andre patogener samt mulige diagnostiske metoder.
v/Lars Erik Larsen, professor, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

11:55-12:05
Diskussion

12:05-12:10
Afslutning
v/dyrlæge Gerben Hoornenborg, formand for DVHS

12:10
Frokost

 

Printvenlig version af programmet – klik her.

Tilmelding og betaling: www.dvhs.dk