PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2017

Tema:      Highway to Health

 Sponsor: Hipra

————

Torsdag den 2. november 2017

Ordstyrer: Jens Peter Nielsen

13:00-13.05
Velkomst
v/ Formand, dyrlæge Anders Elvstrøm


13:05-13:35

Real-time biosecurity control
Both internal and external biosecurity is of increasing importance for maintaining high herd health. Geofencing (virtual fence around the farm) offers a new method for real-time control of biosecurity. Besides of this, a complimentary technology can monitor farm staff movements, defining wrong movements, risks situations and even alerts.
v/ Carlos Piñeiro, Managing Director, PigChamp Pro Europe


13:35-14:05

Ekstern smittebeskyttelse: Alfa og Omega for at undgå smitte med svinepest og andre katastrofer
Ekstern smittebeskyttelse er ekstremt vigtigt for at undgå smitte med nye virus og bakterier. Indlægget vil belyse de foranstaltninger, erhvervet har iværksat for at undgå at f.eks. svinepest kommer ind i danske besætninger, samt en gennemgang af hvilke tiltag, der anbefales nationalt og i den enkelte besætning.
v/Lisbeth Harm, svinefagdyrlæge, Landbrug og Fødevarer


14:05-14:20

Biocheck til vurdering af ekstern smittebeskyttelse
I foredraget præsenteres Biocheck, der kan anvendes til at vurdere en besætnings ekstern smittebeskyttelse. Herunder erfaringer med tilpasning til danske forhold.
v/Amanda Brinch Kruse, Ph.d. studerende, Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

14:20-14:45
Kaffepause

14:45-15:15
Nye og gamle virus: Hvad er der af nyt på forskningsfronten i udlandet og i Danmark?
Udover gamle kendinge som PRRSV, PCV2 og PPV er der de seneste år påvist en række andre og nye virus i svin. Indlægget vil give en opdatering af viden både de gamle og nye virus. Indlægget vil kort summere, hvad der er kendt fra udlandet samt beskrive resultater af danske undersøgelser.
v/Charlotte Sonne Kristensen, afdelingsleder, SEGES Svineproduktion og Lars Erik Larsen, professor, DTU-VET

15:15-15:30
PRRSV: Hvorfor bliver virus ved med at være i besætningen efter et saneringsprogram? (veterinært speciale)
På trods af forskellige tiltag og gennemførsel af delsanering bliver PRRSV ved med at cirkulere i mange besætninger. To specialestuderende undersøgte dynamikken, persistensen og de genetiske karakteristika af PRRSV i formodede stabile og sanerede svinebesætninger. Det blev undersøgt, hvorfor disse besætninger var PRRSV positive samt i hvilke sektioner, infektionen fandt sted. Desuden sammenlignede de forskellige måder, hvorpå PRRSV kan diagnosticeres.
v/ Sarah Nielsen og Josefine Meyer Jørgensen, DTU-VET

15:30-15:45
En ny subtype af svineinfluenza (H3N2) med humane gener: udbredelse og betydning (veterinært speciale)
I 2014 blev der påvist et nyt influenza-virus i en dansk besætning. Virusset er af typen H3, som ikke har cirkuleret i svin i Danmark de seneste 10 år og indeholder endvidere gener, der findes i virus, som smitter mellem mennesker. Et veterinært specialeprojekt dokumenterede, at dette virus har spredt sig og har en genetisk opbygning, der betyder, at de eksisterende vacciner formodentligt ikke er virksomme.
v/ Anne Aagaard Nielsen og Camilla Adelhart Pedersen, DTU-VET

15:45-16:15
Frugt

16:15-16:35
Health and breeding
During the presentation Topigs Norsvin will present their views and techniques concerning breeding for healthy pigs.
v/Hans Olijslagers, Chief Technology Officer, Topigs Norsvin

16:35-17:05
Relation between feed and Streptococcus
How can we explain, measure and influence the relation between feed, feed management and Streptococcus infections?
v/ Rob van Schie, Global Product Manager, Koudijs de Heus

17:05-17:35
Firmaindlæg
v/Hipra

17:35-18:05
Frit forrum

17:05-18:15
DVHS generalforsamling (Klik her for dagsorden)

19:30
Middag med efterfølgende dans

————

Fredag den 3. november 2017

Ordstyrer: Niels Kjeldsen

8:30-9:00
Hvilke søer yder mest?
Når søerne er i arbejdstøjet kan der opnås meget høje kuldtilvækster, men ofte betaler søerne prisen med et højt vægttab. Hvad karakteriserer de højstydende søer, og hvordan skal fodringen tilpasses, for at der ikke ses negative effekter i den næste reproduktionscyklus. Hvor i diegivningsperioden ses størst potentiale for forbedringer, og hvad sættes der i fremtiden fokus på?
v/Anja Varmløse Strathe, PostDoc, Institut for Veterinær og Husdyrvidenskab, Københavns Universitet

9:00-9:20
Kaffe

9:20-9:40
Fasefodring af diegivende søer 2.0
Skal diegivende søer fasefodres, og hvilke behov skal der tages højde for ved valg af fasefodringsstrategi? Få idéer til hvordan blandinger til søer sammensættes, så de bedst muligt afspejler søernes behov i både tidlig og sen diegivning. Hvad kan uddrages af de seneste års forsøg med fodring af diegivende søer – og hvor mangler der viden?
v/ Thomas Sønderby Bruun, specialkonsulent, SEGES Svineproduktion

9:40-10:00
Nye normer til diegivende søer – igen
Normerne til diegivende søer er endnu engang revideret, og der er igen justeret på aminosyreprofilen til diegivende søer. Hvorfor nu det?  I foredraget opsummeres de vigtigste resultater fra både produktionsforsøget og fra mere deltaljerede fysiologiske målinger. Få et bud på hvor meget der at hente ved at anvende de nye normer, og hvordan de bedst implementeres i praksis.
v/Camilla Kaae Højgaard, konsulent og ErhvervsPhD-studerende, SEGES Svineproduktion

10:00-10:25
Postpartum dysgalactia – Patogenese og diagnose
I foredraget vil nye resultater omkring mælkemangel efter faring i Danmark blive offentligtgjort.
v/Marianne Kaiser, PhD-studerende, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

10:25-10:55
Kaffe, frugt og kage

10:55-11:30
Valg af antibiotika til svin baseret på risiko for resistens ved humane infektioner
Er der flere restriktioner på vej for almindeligt anvendte antibiotika til svin? Hør mere om hvordan risikoen for resistensudvikling vurderes fra en humanmedicinsk synsvinkel.
v/Ute Wolff Sönksen,  Medredaktør af DANMAP rapporten, Statens Serum Institut

11:30-11:45
Rotavirus spiller en signifikant rolle for udvikling af diarré hos nyfødte grise (veterinært speciale)
Rotavirus A er en velkendt årsag til diarrè hos nyfødte grise, men smittedynamikken og den kliniske påvirkning af grisene er ikke belyst under danske forhold. Indlægget beskriver et veterinært speciale, hvor forekomsten og betydningen af rota virus blev belyst i 2 besætninger. Det blev endvidere undersøgt, hvordan diagnosen bedst stilles.
v/Martin Rasmussen og Christian Bonnerup Møller, DTU-VET

11:45-12:00
Reproduktionsproblemer hos søer (veterinært speciale)
Case-kontrol studie af repro-USK fund fra besætninger med henholdsvis høje og lave faringsprocenter.
v/Lars Morten Jensen og Anne Schultz, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

12:00-12:05
Afslutning
v/ Formand, dyrlæge Anders Elvstrøm

12:05
Frokost