PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2016

Tema:      Diagnostik og forebyggelse af luftvejslidelser

 Sponsor: Salfarm

————

Torsdag den 3. november 2016

Ordstyrer: Jens Peter Nielsen

13:00-13.10
Velkomst
v/ Formand, dyrlæge Anders Elvstrøm


13:10-13:30

Produktion af grise uden brug af antibiotika
Hvilken trend ser Danish Crown på efterspørgslen af grise opdrættet uden antibiotika? Hvordan er den praktiserende dyrlæges arbejde med produktion uden brug af antibiotika, og hvilke er de største udfordringer i produktionen, når der ikke kan anvendes antibiotika?
v/ afdelingschef Jacob Rasmussen, Danish Crown og dyrlæge Simon Åkerblom, LVK


13:30-14:15

Mycoplasma hyopneumoniae – Enzootic Pneumonia in pigs
“What is known for long, what is new and what is coming up?” The most recent findings regarding epidemiology, diagnostics, treatment and prevention of M. hyopneumoniae infections in pigs.
v/Professor Heiko Nathues, Head of the Swine Clinic in the Vetsuisse Faculty of Bern, Switzerland

14:15-14:40
Kaffepause

14:40-15:10
Universel sundhedsrådgivning
Foreløbige resultater af et projekt der undersøger, om det er muligt at opnå hurtigere og mere effektiv håndtering af sygdomme i en slagtesvinebesætning ved systematisk anvendelse af en kombination af informationer fra uspecifik diagnostik (klinik, vand- og foderforbrug) og specifik laboratoriediagnostik.
v/Seniorkonsulent Sven Erik Jorsal, DTU-Veterinærinstituttet

15:10-15:40
Diagnostik og forebyggelse af PCV2
 Nye resultater vedrørende effekt af PCV2 vaccination i en besætning med høj sundhedsstatus samt anvendelse af spytprøver til besætningsdiagnostisk af PCV2-infektion.
v/Fagdyrlæge og Ph.d.-studerende Gitte Black Nielsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

15:40-16:10
Frugt

16:10-16:50
Obduktionsfund og patogenese ved luftvejslidelser hos pattegrise og smågrise
Luftvejslidelser hos svin skyldes et komplekst sammenspil mellem specifikke patogener, miljøfaktorer og grisens immunforsvar. Indlægget vil give et overblik over, hvilke forandringer og patogener der påvises i indsendelser til laboratorierne. Desuden en mere detaljeret beskrivelse af den overordnede patogenese med fokus på udvalgte luftvejslidelser.
v/Dyrlæge Svend Haugegaard, VSP Laboratorium, Kjellerup og Seniorforsker Mette Sif Hansen, DTU-Veterinærinstituttet

16:50-17:20
Firmaindlæg
Kriser er din mulighed for et nyt liv

v/Salfarm & bjergestiger Lene Gammelgaard

17:20-17:50
Frit forrum

17:50-18:20
DVHS generalforsamling

19:30
Middag med efterfølgende dans

————

Fredag den 4. november 2016

Ordstyrer: Lars Erik Larsen

8:30-8:50
Resistens og behandling af E. coli diarré ved smågrise
Præsentation af resultater fra Ph.d. projekt omhandlende forekomst af E. coli ved udbrud af diarré i smågrise, samt evaluering af effekt af behandling og anvendelse af sokkeprøver til diagnostik og resistensbestemmelse.
v/Dyrlæge og Ph.d.-studerende Nicolai Weber, HERD Institut For Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

8:50-9:10
Kaffe

9:10-9:30
Betydning af urinvejslidelser hos søer
Hør om hvad urinvejsinfektioner betyder for søer, samt hvordan du kommer frem til den rigtige diagnose.
v/ Dyrlæge og Ph.d.-studerende Lola Tolstrup, HERD Institut For Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

9:30-9:50
10 år med restløst vådfoder
Hvilke anlæg bruges i dag til restløs vådfodring, og hvilke tekniske udfordringer skal du være opmærksom på? Restløs vådfodring giver nogle positive fasefodringsfordele i forbindelse med fodring af smågrise og søer. Hvad skal du være opmærksom på, så fordelene udnyttes og ulemperne minimeres?
v/Konsulent Jens Korneliussen, SvineRådgivningen

9:50-10:20
Kaffe, frugt og kage

10:20-10:50
LA-MRSA i Norge
Hør den norske historie og erfaringerne fra Norge omkring håndtering og sanering mod LA-MRSA.
v/  DVM, Dipl. ECPHM, Svinehelseansvarlig Carl Andreas Grøntvedt, Veterinærinstituttet

10:50-12:05
Specialer 4 stk.:

Protein and amino acid nutrition of hyper-prolific lactating sows
The effect of feeding hyper-prolific, lactating sows, reduced-crude protein, crystalline acid-supplemented diets on sow metabolism, milk production and litter growth are presented. Animal Science specialprojekt.
v/ Konsulent Camilla Kaae Højgaard, SEGES Videncenter for Svineproduktion

Rotavirus hos grise efter fravænning
Indlægget vil beskrive resultaterne af et veterinært speciale, der blev gennemført for at belyse betydningen af rotavirus for udvikling af diarré i perioden efter fravænning under danske forhold. Veterinært specialeprojekt.
v/ Louise Pedersen, Centrum Dyreklinik/DTU Veterinærinstituttet

Introduktion af polte i PRRSV positive besætninger
Indlægget vil beskrive resultaterne af et veterinært speciale, der blev gennemført for at undersøge sammenhængen mellem brugen af PRRS MLV og karantænefaciliteter med PRRSV-status af nye polte ved første løbning. Veterinært specialeprojekt.
v/ Bonnie Edahl Hoelstad, Hyovet/DTU Veterinærinstituttet

Betydning af afkøling og aftørring for pattegrisedødelighed
Det belyses, hvordan afkøling er involveret i tidlig pattegrisedødelighed. Derudover bliver energibehovet og -indtaget kvantificeret. Det undersøges, hvorvidt aftørring af fostervæsker med papir eller et fugtsugende pulver påvirker rektaltemperatur, vækst og dødelighed i den første leveuge. Animal Science specialeprojekt.
v/ Konsulent Tina Sødring Sørensen, SEGES Videncenter for Svineproduktion

112:05-12:10
Afslutning
v/ Formand, dyrlæge Anders Elvstrøm

12:10
Frokost