PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDE 2015

Tema: Besætningsdiagnostik og flokmedicinering

Sponsor: Boehringer Ingelheim

————

Torsdag den 7. maj 2015

Ordstyrer: Dyrlæge Ken Steen Pedersen

 

13:00
Velkomst
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh, LVK

 

13:05
Resultater fra lovpligtige laboratorieundersøgelser ved flokmedicinering I + II
Luftveje og tarmlidelser. Resultater fra indsendelser til Kjellerup og Veterinærinstituttet vedr. luftvejslidelser og tarmlidelser det sidste år. Hvad skal man ikke sende ind, hvis man ønsker en diagnose?
v/ Seniordyrlæge Svend Haugegaard, SEGES, Videncenter for Svineproduktion og Veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal, DTU Veterinærinstituttet

 

13:25
Det rigtige behandlingstidspunkt og sokkeresistens
Hvad er problematikken ved valg af behandlingstidspunkt for tarminfektioner. Hør hvornår det rigtige tidspunkt er, samt om det er muligt at lave resistensbestemmelse på sokkeprøver.
v/ Dyrlæge, Ph.d. studerende Nicolai Weber, Sektion for Produktion og Sundhed, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

 

13:50
Effekt af forskellige behandlingsstrategier mod Lawsonia intracellularis
Præsentation af resultater fra Ph.d. projekt omhandlende forekomst af Lawsonia intracellularis ved udbrud af diarré i forskellige hold, samt evaluering af effekt af behandlingsdosis og behandlingsstrategi på diarré, fækal udskillelse af Lawsonia intracellularis samt tilvækst og selektion af resistente E.coli bakterier efter behandling.
v/ Ph.d. studerende og fagdyrlæge Inge Larsen, Sektion for Produktion og Sundhed, Institut for Produktionsdyr og Heste, Københavns Universitet

 

14:25
Kaffepause

 

14:50
Dutch experiences with herd diagnosis, batch medication and reduction of antibiotics
Dealing with diarrhoea without Zink oxide and colistin, reduction of antibiotic consumption, compulsory diagnostic submission (if any), choice of the right antibiotics for the right diseases.
v/ Rick Janssen, Varkensarts De Varkenspraktijk, Holland

 

15:20
Sygdomsforebyggelse – kan vi lære af fjerkræproduktionen?
På hvilke områder adskiller fjerkræproduktion sig fra svineproduktion, som kan forklare et lavere medicin/sygdomsniveau. Hvordan håndterer og styrer man så store flokke uden brug af medicin. Hvad kan overføres/give inspiration til svineproduktion.
v/ dyrlæge Peter Johannsen, Danhatch A/S

 

15:45
Frugtpause

 

16:05
Kobber og benzoesyres effekt på produktivitet og diarré hos smågrise
Øget politisk fokus på svineproduktionens brug af kobber kan i fremtiden betyde, at forbruget skal reduceres. Hvilken betydning vil en reduceret tildeling af kobber have for smågriseproduktionen, og kan organiske syrer mindske effekten ved reduceret kobbertildeling? Nyeste resultater fra VSP, Seges viser effekten af benzoesyre og kobber på produktiviteten og diarré forekomsten hos smågrise.
v/ agronom Sønke Møller, Sales and Product Development Manager – Feed Permeate and Lactose, Arla Foods Ingredients Group P/S

 

16:25
FVST syn på besætningsdiagnostik og flokmedicinering
Besætningsdiagnostik og flokmedicinering i FVST perspektiv, hvor bevæger vi os hen i deres perspektiv, hvad er målet, erfaringer med håndtering af lovgivningen i praksis – hvad er ok brug af behandlingsvejledningen?
v/ Mette Kirkeskov Sie, Fødevarestyrelsen

 

16:50
Branchens ønske om reduktion i antibiotikaanvendelsen
Reduktion af tetracyklin er sat som et mål. Hør om baggrunden, hvordan SEGES forestiller sig, det kan håndteres i praksis, samt status på omfanget af den nuværende reduktion.
v/ Poul Bækbo, SEGES, Videncenter for Svineproduktion

 

17:10
Firmaindlæg
v/Boehringer Ingelheim

 

17:40     
Frit Forum

Mutant stamme af PCV2 – opdatering af tilgængelig viden
v/Professor Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi, DTU Veterinærinstituttet

 

19:30
Middag med efterfølgende dans

————

 

Fredag den 8. maj 2015

 

Ordstyrer: Lars Erik Larsen

 

8:30
Antibiotikaresistens i økologiske og konventionelle svinebesætninger – et EU-studie
Resultater fra et EU-studie om forskelle i antibiotikaresistens mellem økologiske og konventionelle svinebesætninger.
v/ Seniorforsker Annette Nygaard Jensen, Afdeling for Mikrobiologi og Produktion, Fødevareinstituttet, DTU

 

9:00
Kaffepause

 

9:15  
Salmonella et stigende problem i dansk svineproduktion?
Status på overvågningen og fremtidsperspektiverne.
v/Afdelingsleder Vibeke Møgelmose, Landbrug & Fødevarer

 

9:40
Sammenhæng mellem cystiske ovarier og zearalenonniveau i galden
På baggrund af USK-undersøgelse af reproduktionsorganer samt analyse af zearalenonniveau i galden blev det i to besætninger undersøgt, om der kunne ses en sammenhæng mellem niveauet af zearalenonniveau  i galden og forekomst af cystiske ovarier.
v/ Svinefagdyrlæge Anne Ovesen, Vet-Team

 

10:00
Frugtpause

 

10:30
Dødelighed
Resultater fra undersøgelse af dødelighed i 9 besætninger
v/ Chefforsker Markku Johansen, SEGES, Videncenter for Svineproduktion

 

10:50
Læring på veterinærstudiet
Læring og kommunikation med udgangspunkt i veterinærstudiet.
v/ Videnskabelig assistent Camilla Kirketerp Nielsen, Sektion for Produktion og Sundhed, Københavns Universitet

11:10
PRRS vaccination
Vaccination af grise mod begge typer PRRSV: virusudskillelse, serologi og beskyttelse mod homolog og heterologe stammer. Resultater fra et veterinært speciale.
v/ Dyrlæge Mia Pawlowski og Dyrlæge Sif Holmegaard Carlsen

11:30
Prevalence of cystitis in culled sows
Resultater fra veterinært speciale.
v/ Dyrlæge Sarah Mortensen

11:45
Smitter PRRSV via luften også under danske forhold?
Luftbåren smitte med PRRSV: resultater fra et specialeprojekt der viste, at PRRSV kan påvises i luftprøver opsamlet tæt på PRRSV positive besætninger.
v/ Dyrlæge Anne Priebe Schmidt

12:00
Afslutning
v/ Formand Dyrlæge Anders -elvstrøm, svinepraksis.dk

 

12:05
Frokost

————