PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDET 2005

TORSDAG den 3. november 2005

 Mødesponsor: Boehringer-Ingelheim

TEMA: Mycotoksiner – fup eller fakta

Ordstyrer: Jan Karlsen

13.30-13.45
Velkomst ved formanden

13.45-14.15
Mykotoksiner i svinefoder
Mængder, symptomer og effekter
Afdelingsleder, agronom Lisbeth Jørgensen, Landsudvalget for Svin

14.15-14.45
Prøveudtagning – ikke bare ligetil
Professor, Ph. D. Kim H. Esbensen, Aalborg Universitet

14.45-15.15
Fusarium-toksiner: Kan landmanden gøre noget i marken?
Landskonsulent Ghita Cordsen Nielsen, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Planteavl

15.15-15.45
Pause

15.45-16.15
In vitro detoxification of Fusarium toxins
Dr. Sven Dänicke, Institute of Animal Nutrition, Federal Agricultural Centre, Braunschweig

16.15-16.45
Analyser – muligheder, metoder og usikkerhed
Segmentchef, agronom Grete Brunsgaard, Steins

16.45-17.15
Fusarium- økologi og mykotoksiner
Ulf Thrane, Center for Microbial Biotechnology

17.15-17.45
Firmaindlæg
Dyrlæge Anne-Grethe Hassing, Boehringer-Ingelheim

17.45-18.00
Frugt

18.00-19.00
Frit Forum
Dyrlæge, afdelingsleder Poul Bækbo, Landsudvalget for Svin, DANSKE SLAGTERIER

19.30
Middag og efterfølgende dans

FREDAG den 4. november 2005

AKTUELT NYT

Ordstyrer: John Haugegaard

8.30-9.10
Antibiotika-forbrug i forhold til praktiserende dyrlæger
Dyrlæge Per Henriksen, Fødevarestyrelsen, dyrlæge Frank Aarestrup, DFVF og læge Kåre Mølbak, SSI

9.10-9.35
Ganganalyse på svin – et skridt på vejen mod bedre gulve
Vivi Mørkøre Thorup, Afd. for Husdyrsundhed, Velfærd og Ernæring, Forskningscenter Foulum

9.35-10.00
Risikobaseret overvågning for Salmonella
Baggrund og sikkerhed
Dyrlæge, afdelingsleder Vibeke Møgelmose og dyrlæge, Ph. D. Claes Enøe, DANSKE SLAGTERIER

10.00-10.30
Pause

10.30-11.00
Lawsonia-patogenese
Ph. D.-studerendeTorsten Boutrup, DFVF

11.00-11.20
PMWS-deklaration, sygdommen der blev væk
Dyrlæge Poul Jensen, SUS, SPF

11.20-11.50
Brug af slagteregistreringer
Dyrlæge Peter Høgedahl, PigVet

11.50-12.00
Afslutning ved formanden