PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2014

Tema: Reproduktion

Sponsor: IDT Biologika

————

Torsdag den 6. november 2014

Ordstyrer: Dyrlæge Flemming Thorup, Videncenter for Svineproduktion

13:00
Velkomst
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh, LVK

13:05
KS systemet under lup
Hvad gøres aktuelt i KS-systemet for at sikre mod overførelse af smitte via sæden.
v/ Ph.d. studerende og seniorprojektleder Claus Hansen, Videncenter for Svineproduktion

13:40
Oplevelse af reproduktionsproblem i praksis
Erfaringer fra praksis. Cases samt gennemgang af data opsamlet på praksisniveau.
v/ Dyrlæge Kristian Viekilde, PORCUS Svinefagdyrlæger & Agronomer

14:00
Dokumentation og opgørelse ved mistanke om reproduktionsproblemer
Hvordan dokumenteres hændelsesforløbet ved mistanke om reproduktionsproblemer? Hvilke opgørelser laves i AgroSoft, og hvordan er der indgået aftaler om kulance i forbindelse med et produktionstab? På basis af reproduktionsproblemer i 2013 gives eksempler på hvordan dokumentation er anvendt i forbindelse med forhandling om kulance.
v/ Konsulent Kristian Juul Volshøj, SvineRådgivningen

14:20
Kaffepause

 14:45
Infectious and non-infectious causes of poor reproductive performance in sows
The presentation will outline the differential diagnoses in relation to problems with empty sows and sows returning to heat after breeding. During the presentation diagnostic strategies to differentiate between the different causes in the field will be outlined.
v/ Professor Dr. Johannes Kauffold, University of Leipzig

15:35
USK reproduktion
Hvad ser vi, hvad tør vi konkludere, og hvad kan vi bruge det til?
v/ dyrlæge Svend Haugegaard, Laboratorium for Svinesygdomme, Videncenter for Svineproduktion

16:00
Frugtpause

16:20
Application of fluorescent in situ hybridisation for identification of Chlamydiaceae in formalin-fixed, paraffin-embedded tissue
v/Seniorforsker Tim K. Jensen, Sektion for Bakteriologi, Patologi og Parasitologi, DTU Veterinærinstituttet

16.40
Fremtidens gule kort
v/ Dyrlæge Kristian Viekilde, PORCUS Svinefagdyrlæger & Agronomer

17:00
Firmaindlæg: Influenza is more than a flu – a focus on reproductive disorders
v/ Dr. Norma Hitzel, IDT Biologika GmbH 

17:40
Frit Forum
v/ Professor Jens-Peter Nielsen, Institut for Produktionsdyr og Heste, Sektion for Produktion og Sundhed, Københavns Universitet

18:10
Generalforsamling

19:30
Middag med efterfølgende dans

————


Fredag den 7. november 2014

Ordstyrer: Anders Elvstrøm, Svinepraksis.dk

8:30
Mavesår hos søer og polte – hvad viser nyeste viden?
Ud over foderstruktur er fodringshyppighed en vigtig faktor for at sikre mavesundhed hos polte. Desuden vises nyeste resultater omkring sammenhæng mellem foderoptagelse i diegivningsperioden og forekomst af mavesår hos søer. Hvor mange somaver skal undersøges ved en USK-undersøgelse for at sikre, at du får et retvisende billede af besætningen.
v/ Projektleder Thomas Sønderby Bruun og Chefforsker Ken Steen Pedersen, Videncenter for Svineproduktion

9:00
Kaffepause

9:20
Nyt neonatalt porcint diarré syndrom
Videncenter for Svineproduktion og DTU-Veterinærinstituttet har undersøgt fire besætninger med formodet ”Nyt Neonatalt Porcint Diarré Syndrom (NNPDS)”. I foredraget vil de kliniske fund og epidemiologien i besætningerne blive gennemgået, ligesom de seneste resultater omkring mulige ætiologiske forhold bliver præsenteret.
v/ Dyrlæge Hanne Kongsted, Laboratorium for Svinesygdomme, Videncenter for Svineproduktion

9:50

Herd epidemiology of MRSA CC398
How is MRSA spreading within and among pig herds? What is the herd-prevalence and the within herd prevalence of MRSA in Denmark and other countries? Is antibiotic consumption related to MRSA prevalence within herds?
v/ Postdoc. Carmen Espinosa Gongora, Department of Veterinary Disease Biology, Veterinary Clinical Microbiology, University of Copenhagen

10:15
Frugtpause

10:45
Porcine Epidemic Diarrhea Virus (PEDV)
En præsentation af de væsentlige karakteristika ved PED virus biologi, epidemiologi, diagnostik og kontrol. Herunder en præsentation af situationen i USA og Canada.
v/ Souschef Anette Bøtner, Sektion for Diagnostik og Beredskab, DTU Veterinærinstituttet

11:15
Behandling af diarré ved negative sokke-prøver
Veterinært speciale.
v/ Tine Aakær Frandsen og Karl Johan Møller Jensen

11:30
Aborter hos søer i danske svinebesætninger
Veterinært speciale.
v/ Diana Vejgaard Jensen

11:45
Aspekter af transportegnethed hos slagtesvin med navlebrok
Animal Science speciale.
v/ Sarah-Lina Aa. Schild

12:00
Afslutning
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh Hansen, LVK

12:05
Frokost

————