PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDE 2013

Tema: Vaccination af store og små!

Sponsor: Merial

————

Torsdag den 2. maj 2013

Ordstyrer: Svend Erik Jorsal

12:30
Velkomst
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh, LVK

12:35
Den rette vaccine til den rette infektion
Præsentationen vil gennemgå hvilke overvejelser, der kan ligge til grund for at vælge forskellige vaccinetyper, og hvordan et immunologisk kendskab til den naturlige immunitet kan udnyttes i vaccineudviklingen mod eksempelvis Lawsonia intracellularis.
v/ Prof. Gregers Jungersen, DTU Veterinærinstituttet

13.15
Oral immunization to prevent postweaning diarrhea caused by enterotoxigenic E. coli: possibilities and challenges
Enterotoxigenic E. coli use the short window after weaning where lactogenic immunity is ceased and active immunity is building up to colonize the gut mucosa. During the presentation recent knowledge on the colonization by ETEC post weaning will be reviewed and results of some immunization strategies will be critically discussed.
v/ Prof. Eric Cox, Laboratory of Immunology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ghent

14.00
Kaffepause

14.30
Hvor tør jeg spare på vacciner?
Tarmbrand kun til poltene, Ingen PPV, aldrig nysesyge…
v/ Fagdyrlæge Anders Elvstrøm, Svinepraksis.dk

15:00
Autogenous vaccines in Germany
Legislation, production and use of autogenous vaccines for pigs in Germany.
v/ Dr. Alexander Maas, Head of vaxxinova diagnostics, Münster, Germany

15:30
Are autogenous vaccines for pigs relevant in Denmark?
Danish legislation, practices and relevance for use of autogenous vaccines. Are “non-registered vaccines” proper alternatives?
v/ Dyrlæge Hans-Jørgen Riising, DTU Veterinærinstituttet

15:50
Open discussion on autovaccines
v/ Dr. Alexander Maas and Hans-Jørgen Riising

16:00
Frugtpause

16:15
Firmaindlæg fra Merial: Fra overlevelse til overskud – lær at stortrives og bliv langtidsfrisk
Henrik Krogh har 21 års professionel erfaring som rådgiver og underviser, Henrik arbejder ud fra strategien “humor, håb og handlekraft”, og sætter fokus på de faktorer, der kan gøre os langtidsfriske, og få os til at stortrives. Han har holdt over 1000 foredrag og peptalks om arbejdsglæde, trivsel, motivation, Work Life Balance, forebyggelse af stress, nedbringelse af sygefravær og ledelse under forandringsprocesser. Han har rådgivet topledere, og lavet ledertræningsforløb bl.a. i SAS, Novo Nordisk, Topdanmark, Multidata, Middelfart Sparekasse og Coca-Cola.
v/ Forfatter, foredragsholder og trivselsekspert Henrik Krogh

17:00

Pause

17:30
Frit Forum 

18:00
DVHS generalforsamling 

19:00
Middag med efterfølgende dans

————

Fredag den 3. maj 2013

Ordstyrer: Elisabeth Okholm Nielsen

8:30
Anmeldepligtige sygdomme
Hvad sker der, når den praktiserende dyrlæge har en mistanke?
v/ Fagdyrlæge Jørgen Lindahl

8:50
Kaffepause

9:20
Udbrud af alvorlige smitsomme sygdomme i Europa – og risikoen for smitte til Danmark
Der konstateres til stadighed udbrud af smitsomme husdyrsygdomme i andre europæiske lande. Dermed er der også en potentiel risiko for udbrud i Danmark. På grund af øget eksport af grise er der en større kontakt med udenlandske lastbiler mv. Desuden kan risikoen som følge af udenlandske medarbejderes besøg i hjemlandene have ændret sig de seneste år.
v/ Dyrlæge Camilla Brasch Andersen, FVST
Oversigt med kontaktoplysninger hos FVST ved mistanke om alvorlige smitsomme sygdomme findes her.
Link til hjemmeside hos FVST vedr.mistanke om alvorlige smitsomme sygdomme findes her

9:40
Udbrud af Afrikansk svinepest i Rusland
En dansk dyrlæges erfaringer fra et udbrud af Afrikansk svinepest i Rusland
v/ Dyrlæge AK Frandsen, Danvet

10:10
Frugtpause

10:40
Nye metoder til diagnosticering af Tarmbrand (speciale studie)
Erfaringer fra spædgrise diarré projektet tyder på, at de gamle metoder til påvisning af Tarmbrand muligvis har overset nogle tilfælde af Clostridium Perfringens type C.
v/ Stud.med.vet Camilla Bjørn Olesen

10:05
Effekt af flere daglige halmtildelinger på slagtesvins adfærd (speciale studie)
Halm er et godt beskæftigelses- og rodemateriale til slagtesvin, da det stimulerer grisenes undersøgelsesadfærd og reducerer forekomsten af uønsket adfærd som eksempelvis øre- og halebid. Er det muligt, at flere daglige halmtildelinger i mindre portioner kan øge halmens nyhedsværdi, skabe mere interesse for halmen blandt grisene og dermed reducere den uønskede adfærd mere effektivt end en enkelt stor daglig halmtildeling?
v/ Cand.agro. Louise Christine Oxholm

11:20
DANISH Produktstandard – En status efter fire år
Indlægsholderen beskriver DANISH-konceptet og kommer med eksempler på hvilke områder, der kontrolleres, og hvordan det med kampagner er lykkedes at flytte holdninger hos producenterne. Når de besætninger, man kommer i, går glat gennem et kontrolbesøg på grund af god dyrevelfærd og en klar sporbarhed i besætningen, så bliver man da stolt af ”sine” landmænd og sig selv, når det arbejde, man laver, fungerer.
v/ Kvalitetschef-DANISH Asger Kjær Nielsen, Videncenter for Svineproduktion

11:40
Veterinærforlig II
Så langt er vi – og hvad kommer det til at betyde for svinedyrlægen?
v/ Dyrlæge Kristian Viekilde, sektion svin, DDD

12:00
Afslutning 
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh, LVK

12:05
Frokost