PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2013

Tema: Smågrisediarrè

Sponsor: Novartis

————

Torsdag den 7. november 2013

Ordstyrer: Jens Peter Nielsen

13:00
Velkomst
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh, LVK

13:05
Effekt af behandlingsstrategi mod diarré med tetracyclin
Behandlingsdosis, oral- eller injektionsbehandling mod diarré? Hvilken strategi giver den bedste tilvækst og velfærd samt den mindste udvikling af resistens? Præsentation af projekt Miniresist samt foreløbige resultater ved igangværende forskning på KU.
v/ Ph.d. studerende og fagdyrlæge Inge Larsen, HERD-centret Københavns Universitet

13:35
Prisen for håndtering af diarré via foderet
Håndtering af diarréproblemer via foderet kan koste produktivitet og øge foderomkostningerne betydeligt. Kend konsekvenserne af dine anbefalinger og prioritér dem.
v/ Projektleder Sønke Møller, Videncenter for Svineproduktion

14:00
Kaffepause

14:30
Hollandske erfaringer vedrørende forebyggelse og behandling af smågrisediarré (aflyst)
I Holland er der i disse år skarpt politisk fokus på antibiotikaforbruget til svin. Foder- og vandmedicinering skal undgås, og fra 2014 vil colistin-anvendelse blive underlagt skrappe restriktioner. Samtidig tillades kun 150 ppm zinkoxid i fravænningsfoderet. Hør hvordan en praktiserende dyrlæge håndterer disse udfordringer.
v/ Dyrlæge Rick Janssen, De Varkens Praktijk, Holland

15:00
Nye diagnostiske muligheder ved tarminfektioner
Erfaringer med brug af sokkeprøver fremlægges, og der gives samlede anbefalinger for diarrédiagnostik.
v/ Chefforsker Ken Steen Pedersen, Videncenter for Svineproduktion

15:30
Frugtpause

15:50
Udmøntning af veterinærforlig 2
Hvornår, hvordan og hvorfor?
v/ Dyrlæge Kristian Viekilde, Porcus og professor Lars Erik Larsen, DTU-Veterinærinstituttet

16:10
Håndtering af smågrisediarré i hajfyldt farvand
Engagerende debat omkring praktisk håndtering af smågrisediarré. Hvordan optimeres smågriseproduktionen bedst muligt under hensyntagen til lovgivning, økonomi og grisenes trivsel?
Ordstyrer: Professor Jens Peter Nielsen, HERD-centret Københavns Universitet

17:00
Firmaindlæg
v/ Novartis

17:30
Frit Forum
Nyt sojaproteinkoncentrat
 v/ Dennis Jørgensen, Sales director, AgroKorn
Råvarevalg og smågrisediarré v/ Anders Hagemann, Hamlet Protein A/S
MinaPig v/ Elisabeth Okholm Nielsen, Videncenter for Svineproduktion
The SERASCA® -test v/Bjarne Ellegaard, MSD Animal Health
Overvågning af influenza i danske svin v/Lars Erik Larsen, Sektion for Virologi, Veterinærinstituttet, DTU

19:00
Middag med efterfølgende dans

————


Fredag den 8. november 2013

Ordstyrer: Kristian Krogh Hansen

8:30
Effekt af fodring, søernes huld og stressniveau på pattegrisenes overlevelse og tilvækst
Fibre i foderet kan påvirke produktionen af kolostrum og derved kuldets præstationer. Men hvad med soens huld før faring – kan det have en betydning for det nyfødte kuld? Endelig vil aspekter omkring IUGR-grise (intrauterine growth restricted) og deres muligheder for overlevelse og vækst blive berørt.
v/ Post doc Charlotte Amdi Williams, HERD-centret Københavns Universitet

9:00
Kaffepause

9:20
PRRSV – status på de danske virus
Betydning for diagnostik, vaccination og kontrol af PRRSV i Danmark.
v/ Ph.d. studerende Lise Kvisgaard, DTU-Veterinærinstituttet 

9:40
Hepatitis E virus
Den oversete zoonose – resultater fra undersøgelser af danske svin, vandmiljø samt svineprodukter.
v/ Ph.d. studerende Jesper S. Krog, DTU-Veterinærinstituttet

10:00
Status på mavesundhed hos søer
Gennemgang af resultaterne fra slagtning af alle søer i 8 besætninger samt foreløbige resultater fra et igangværende projekt, hvor søernes foderoptagelse i diegivningsperioden sammenholdes med mavesundheden hos de slagtede søer.  Hvor mange søer skal der laves USK på for at give et retvisende billede af en besætning – få et bud på dette.
v/ Projektleder Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion

10:15
Frugtpause

10:45
Hvad betyder hæmoglobinniveauet hos søer for levende og dødfødte grise?
Veterinært eliteprojekt.
v/ Dyrlæge Anna Kathrine Jensen, God på Gris, Sandnessjøen, Norge & HERD-centret Københavns Universitet 

11:00
Navlebrok hos slagtesvin
Navlebrok hos slagtesvin er i de fleste tilfælde ikke brok men andre patologiske forandringer. Hør hvilke patologiske læsioner, der gemmer sig i bulerne omkring navlestedet ved slagtning. Veterinært eliteprojekt.
v/ Dyrlægestuderende Else Marie Overlund Andersen og Rebecca Spangsberg, HERD-centret Københavns Universitet

11:15
Kan antibiotikaforbruget til svin opgøres korrekt?
Veterinært speciale.
Præsentation v/ Lektor Helle Stege, HERD-centret Københavns Universitet

11:30
Optimale rørføringer til vandmedicinering
På baggrund af erfaringsindsamling gennemgås tekniske krav og idéer til rørføringer, som sikrer, at det er nemt og hurtigt at vandmedicinere, og at risikoen for fejl minimeres.
v/ Projektleder Thomas Sønderby Bruun, Videncenter for Svineproduktion

11:45
Flokbehandling i foder – i virkeligheden
Hvordan håndteres antibiotika bedst, når det anvendes i tør- og vådfoder?
v/ Specialteknikker Tommy Nielsen, Videncenter for Svineproduktion

12:00
Afslutning
v/ Formand Dyrlæge Kristian Krogh Hansen, LVK

12:05
Frokost