PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDE 2012

Mødesponsor: Virbac

Onsdag den 2. maj 2012 på Comwell i Kolding

Tema: Find 5-øren!

Ordstyrer: svinefagdyrlæge Jesper Olesen, Porcus

13.00
Velkomst
v/ formand svinefagdyrlæge Jesper Olesen, Porcus

13.05
DB tjek, hvor ser vi forskellene?
Hvad kan du bruge DB tjek til? Hvad er variationen på de enkelte poster, og hvordan kan denne viden bruges til at optimere den enkelte produktion?
v/ cand. agro Dorthe Poulsgård, Svinerådgivning Vest

13.40
Systematic process management to improve economic outcomes in swine production systems
This presentation will explore how pork production systems in the US use systematic methods to monitor process performance, detect opportunities for improvement and measure economic outcomes of process changes.   Case studies will be utilized to demonstrate how these techniques have been applied in production systems to drive economic performance.
v/ Jim Lowe, Lowe Consulting Ltd. US

14.30
Kaffe

15.00
Hvornår kan vaccination betale sig?
Der vaccineres en del mod luftvejssygdomme i Danmark men langt fra på samme niveau som i udlandet. Kan det overhovedet betale sig at vaccinere? Hvad skal du overveje før start? Hvordan følger du op?
v/ Professor Lars E. Larsen, DTU

15.35
De samlede veterinærudgifter kan reduceres
Praktiske erfaringer med reduktion af behandlings- og vaccinationsstrategier. Økonomiske og sundhedsmæssige konsekvenser
v/ Svinefagdyrlæge Jacob Bagger, LVK

16.00
Frugt

16.30
Billigere foder og bedre bundlinie
Hvor er der potentiale til at reducere foderomkostningerne uden produktivitets nedgang?
v/ cand. agro Bjarne Knudsen, Svinerådgivning Vest

17.00
Firmaindlæg ved Virbac

17.30
Frit Forum
v/ Professor Jens Peter Nielsen, LIFE

18.00
Generalforsamling i DVHS

19.30
Middag med efterfølgende dans

TORSDAG den 3. maj 2012 på Comwell i Kolding

Ordstyrer: agronom Thomas Bruun, Videncenter for Svineproduktion

8.30
Danmark frit for PRRS – visioner for en sundere svineproduktion
I de seneste år er der kommet mere fokus på håndtering af PRRS i danske svinebesætninger. Mange rådgivere og dyrlæger har gode erfaringer med at kontrollere og eliminere PRRS. Kan disse erfaringer bruges til at lave en mere koordineret indsat mod PRRS? De første overvejelser kunne være områdesaneringer, da der i USA er gode erfaringer med at lave områdesaneringer. Tiden er nu moden til, at vi drøfter vores ambitionsniveau for sundheden i den danske svineproduktion
v/ Svinefagdyrlæge Anders Elvstrøm, Svinepraksis.dk

8.45
Hvad koster PRRS?
Resultater fra udlandet viser at PRRS koster svineproducenterne mange penge år efter år. Hvordan ser det ud under danske forhold? Hvor findes forskellene når produktivitetstal fra besætninger med og uden PRRS sammenlignes? Hvad koster det når besætninger oplever udbrud af PRRS?
v/ Økonom Michael Groos Christiansen, VSP

9.15
Kaffepause

9.30
PRRS diagnostik – kan reb erstatte blodprøver?
Validering af spyt, opsamlet ved rebmetode, til påvisning af PRRS virus ved PCR.
Veterinært speciale i samarbejde med DTU Veterinærinstituttet
v/ Dyrlæge Pia Rudolph Heiselberg

09.45
Realities of PRRSV management in US Swine herds: 2 steps forward and 1 step back
PRRS continues to cost the US pork industry millions of dollars per year in spite of major advances in bio-security and regional cooperation on control plans.  This presentation will discuss the current implications of PRRS in the US, technologies being employed to minimize transmission and systematic approaches to lower the economic impact of PRRS in affected herds.
v/ Jim Lowe, Lowe Consulting Ltd. US

10.25
Planlægning af sanering for PRRS
Et tæt samarbejde mellem svineproducent, dyrlægen og rådgivere sikrer succes både i stalden og på bundlinien.
v/Rådgivningschef for svin og miljø, Louise Helmer, Centrovice

10.45
Pause

11.00
Raps er ikke bare raps
Procesbehandlingen og sorten påvirker den ernæringsmæssige værdi af rapskager til smågrise. Speciale opgave.
v/cand.scient. Caroline Kold Nielsen

11.15
Mavesår hos svin
Patologi, prævalens og effekt af tildelt halmmængde. Veterinært speciale.
v/ Dyrlæge Kristine Vad Sørensen

11.30
Find 100 kr per årsso ved tuning af energiforbruget
Der kan sagtens spares på energien uden at det påvirker produktiviteten negativt. Cases og eksempler fra praksis.
v/Energirådgiver Kurt Mortensen, Energimidt

12.00
Afslutning ved formanden

12.05
Frokost