PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2012

Tema: Gør slagtesvinene til en god forretning og spændende rådgivning!

Sponsor: Boehringer Ingelheim

TORSDAG den 1. november 2012

Ordstyrer: Agronom Sønke Møller

13.00
Velkomst
v/Formand Dyrlæge Kristian Krogh, KU SUND/LVK

13.05
Hvor er pengene i slagtesvineproduktionen?
v/ Agronom Sønke Mølle, VSP

13.10
Trends i animalsk produktion i verden – de store linier
v/ Institutleder Henrik Zobbe, KU Fødevareøkonomiskinstitut

13.45
Slagtesvins potentiale i praksis ved optimal fodring
Resultater fra avlen og de bedste slagtesvinebesætninger viser potentialet. Hvordan skal foderet være for at maksimere produktionsresultaterne, og kan det betale sig?
Hvor meget betyder energiindhold, fodersystem, foderadditiver og valg af fodermidler – og hvad betyder niveauet af fosfor, protein og aminosyrer?
v/ Chefkonsulent Per Tybirk, VSP

14.15
Kaffepause

14.45
Det er sjovt at rådgive slagtesvineproducenter
Det kan være en kunst at få motiveret slagtesvineproducenter, men der er mange penge at tjene ved at optimere produktionen på foder, management og leveringsstrategier.
v/ Konsulent Henrik Bech Pedersen, Svinerådgivning Vest

15.15
Jeg vil lave slagtesvin i Danmark
En trimmet besætning, hvor der er styr på omkostningerne til slagtesvinene, kræver interesse og lyst til hele tiden at fin tune.
v/ Svineproducent Holger Lundgaard Madsen

15:40
Frugtpause

16.10
Hvad tilbyder DC af rådgivning til den enkelte slagtesvineproducent?
Erfaringer med konkrete eksempler, hvor der har været noget at hente ved ændring af leveringsstrategi.
v/Afdelingschef Jacob Rasmussen, DCEjerservice

16.35
Motivation af slagtesvineproducenter – erfaringer fra seks ERFA-grupper, der producerer over 600.000 slagtesvin
Hvordan bruges fokus-gruppen til at motivere og fastholde den enkelte producent?
v/Dyrlæge Tina Sefsiek Hansen, Porcus Svinefagdyrlæger og Agronomer

17.00
Firmaindlæg

17.30
Frit Forum
v/ Professor Jens Peter Nielsen, KU-SUND

19.30
Middag med efterfølgende dans

 

FREDAG den 2. november 2012

Ordstyrer: Svend Erik Jorsal

8.30
Udfordringer ved diagnosticering af diarré og Brachyspira infektioner – en introduktion
v/ Veterinærkonsulent Svend Erik Jorsal, DTU VET

8.40
Er der diarré i raske grise?
Hvor mange smågrise har egentligt diarré og tarminfektioner på en helt almindelig dødssyg hverdag? Er dette forklaringen på de sidste 10 års mangelfulde udvikling i foderudnyttelse?
v/ Dyrlæge Alex Tange Jakobsen, Ø-vet og Dyrlæge Lise-Lotte Pedersen; Svinevet

9.05
Kaffepause

9.30
Brachyspira infektioner hos svin
Spirochæter og andre bakterier kan påvises direkte i tarmen ved anvendelse af FISH og IHC metoder. Der kan påvises mange forskellige Brachyspira spp. Indlægget giver en vurdering af forekomst og betydning af de forskellige species.
v/ Seniorforsker Tim Kåre Jensen, DTU VET
Tilmelding og betaling: www.dvhs.dk

10.00
Brachyspira hyodysenteriae – diagnostiske udfordringer
Specifikke og sensitive analyser for Brachyspira hyodysenteriae har altid været en udfordring. Ved anvendelse af moderne genteknologiske metoder gælder dette fortsat trods væsentlige fremskridt.
v/ Seniorforsker Øystein Angen, DTU VET

10.30
Pause

11.00
Actinobacillus pleuropneumoniae – en slagtesvinedræber
Der gives et resumé af bakteriens egenskaber, toxinproduktion, serotypning ved klassiske og PCR-metoder, patogenicitet og muligheder for epidemiologisk sporing af reinfektioner. Hvorfor virker vacciner ikke altid?
v/ Seniorforsker Øystein Angen, DTU VET

11.30
Experiences of managing APP-infections (foredraget holdes på svensk)
Vaccines and antimicrobials as tools to prevent and treat infections with APP.
v/Marie Sjölund DVM PhD, National veterinary institute SVA

12.00
Afslutning ved formanden Kristian Krogh Hansen

12.05
Frokost