PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDE 2011

TORSDAG den 5. maj 2011 på Comwell i Kolding

Mødesponsor: Intervet-Schering-Plough

Tema: De 100 kritiske timer omkring faring

Ordstyrer: dyrlæge Kristian Dedenroth Krogh, KU-LIFE/LVK

13.00
Velkomst
v/ formand svinefagdyrlæge Jesper Olesen, Porcus

13.05
Soen og grisene i de 100 kritiske timer omkring faring
Hvad er potentialet ved forbedret overlevelse og sundhed?
v/ dyrlæge phd. stud. Kristian Dedenroth Krogh, KU-LIFE/LVK

13.20
Successful farrowing in sows
Effect of the environment on the physiology of the sow during late pregnancy, farrowing and early lactation
v/ professor Olli Peltoniemi, University of Helsinki, Finland

14.00
Kaffepause

14.25
Fodringens indflydelse på somælkens sammensætning og pattegrisenes trivsel
Nye forsøgsresultater viser, at kvaliteten og kvantiteten af råmælk kan påvirkes via fodring. Der er også målt på pattegrisenes optag af råmælk/mælk, overlevelse, tilvækst og vægt ved fravænning
v/ seniorforsker Peter Kappel Theil, DJF Århus Universitet

15.00
Sow genetics have a great influence on productivity
Practical experience with different sowlines and management in France
v/ dyrlæge Fabian Larcher, Frankrig

15.30
Hvad har avl for antal levende grise dag 5 gjort for pattegrisenes overlevelse, og er det slået igennem i produktionsbesætningerne?
Er genomisk selektion fremtidens redskab til forbedring af pattegrisenes overlevelse?
v/ projektleder Ingela Velander, VSP

16.00
Frugtpause

16.25
Sådan sænkes pattegrisedødeligheden
Praktiske erfaringer, hvor indsats målrettet den enkelte besætning har sænket dødeligheden
v/ agronom Sønke Møller, Svinerådgivning Vest og dyrlæge Jens Strathe, Hyovet

17.00
Firmaindlæg

17.30
Frit Forum
v/ Professor Jens Peter Nielsen, KU-LIFE

18.00
Generalforsamling for DVHS

19.00
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 6. maj 2011

Ordstyrer: dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen, VSP

8.30
Vetagro – rådgivningssynergi på staldgangen
Erfaringer fra “Synergi i samarbejdet mellem dyrlæge og konsulent”, hvilke indsatsområde har været højest prioriteret, og hvordan har oplevelsen været for landmand, dyrlæge og konsulent? Hvordan kan vi i fremtiden forbedre konkurrenceevnen og sundheden hos svineproducenterne ved at anvende rådgivningens synergieffekt?
v/ agronom Rikke Ingeman Svarre og agronom Thomas Bruun Christensen VSP

9.00
Pause

9.15
Brunststyring af polte = succes i soholdet
En kontrolleret udsætning af søer er betinget af, at der er cykliske polte klar til at afløse på faste tidspunkter. Der tages i indlægget udgangspunkt i praktiske erfaringer fra 12 besætninger.
v/ agronom Gunner Sørensen VSP

9. 45
Poltemanual – et rådgivningsværktøj
Manualen kommer hele vejen rundt om egenproduktion eller indkøb af polte fra fødsel til løbning
v/ svinekonsulent Christian Skov Pedersen, LRØ

10.15
Kaffepause

10.35
Lad grisen selv lave prøven
Rebtest for PCV2 antistof og virus
v/ dyrlæge Sanne Leth Christiansen (speciale opgave)

10:50
Lawsonia intracellularis påvirker den daglige tilvækst i fravænnede grise
Formålet med specialet var at undersøge sammenhængen mellem daglig tilvækst og det kvantitative fækale udskillelses‑niveau (PCR test) af Lawsonia intracellularis i fravænnede grise med og uden diarré.
v/ dyrlæge Rikke Skrubel (speciale opgave)

11:05
God antibiotikapraksis hos grise i vækst
Så lidt antibiotika som muligt – men så meget som nødvendigt. Det er princippet i manual til god antibiotikapraksis. Hvordan bliver manualen brugt i smågrisebesætninger?
v/ dyrlæge Elisabeth Okholm Nielsen, VSP

11:30
Gult kort hvordan håndteres det?
v/ dyrlæge Tim Petersen, FVST

12.00
Afslutning ved formanden

12.05
Frokost