PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDE 2010

TORSDAG den 6. maj 2010

Tema: Faringsprocent 95

 

Mødesponsor: Boehringer Ingelheim

Ordstyrer: Svinefagdyrlæge Jesper Olesen, Porcus

13.00
Velkomst
v/ formand Jakob Bagger

13.05
Superfrugtbare søer – sådan fungerer de – et mikroskopisk kig ind i befrugtningens univers
Ægcellernes udvikling, befrugtning og videre udvikling til fostre følges gennem mikroskopernes linser. Kritiske perioder i udviklingsforløbet relateres til forhold i det produktionsmæssige forløb, som kan være medvirkende til, at æg eller fostre mistes.
v/ professor, dyrlæge, PhD, dr. med. vet. Poul Hyttel, Institut for Basal Husdyr- og Veterinærvidenskab, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet

13.35
Virus infections causing reproductive problems
Pathogenesis, clinical symptoms and diagnosis
v/ Professor Hans Nauwynck, Ghent University, Belgium

14.15
Kaffepause

14.45
Management omkring løbning
v/ dr. Nicoline Söede, Department of Animal Sciences, Wageningen University, Holland

15.15
Hvordan påvirkes reproduktionen af soens behandling i farestalden?
Flere faktorer i farestalden er betydende for soens efterfølgende reproduktion. En succesfuld uafbrudt foderoptagelse gennem hele diegivningen samt optimale ammeso-strategier er ting, der kan skubbe reproduktionsresultaterne i den rigtige retning. Der vil blandt andet blive gennemgået praktiske eksempler
v/ agronom, Kristian Juul Mikkelsen, Svinerådgivning Vest

15.45
Håndtering af reproduktionsproblemer i svinepraksis, med udgangspunkt i Leptospirosecases.
En af de vigtigste faktorer for en god produktivitet i moderne svineproduktion er optimal reproduktion. På trods af dette er det de færreste besætninger, der når op på faringsprocent 95 eller mere. Med udgangspunkt i Leptospirosecases gives et bud på, hvordan reproduktionsproblemer kan håndteres i svinepraksis.
v/ svinefagdyrlæge Lars Rasmussen, Porcus

16.15
Frugtpause

16.40
Et længere soliv – erfaringer fra projekt: SoLiv
”Den systematiske rådgivning med fællesbesøg af både VSP folk, konsulent og dyrlæge samt deltagelse af alle staldens nøglemedarbejdere har været frugtbart. Forståelige strategier med håndgribelige arbejdsgange kombineret med opfølgning har betydet hurtig implementering i besætningen”.
Sodødeligheden blev reduceret i 14 af de 17 besætninger, og de økonomiske nøgletal for produktionen blev forbedret. Foredraget vil tage udgangspunkt i de håndgribelige tiltag, der blev iværksat i de 17 besætninger, men vil samtidig synliggøre noget af den nytteværdi, som et tæt rådgivningsforløb kan bibringe en besætning. En projektstyret tilgang til omsætning af de data og den information, der ligger på besætningsniveau, som grundlag for den viden, der skabes mellem de personer, der er aktive i forhold til besætningen.
v/ seniorprojektleder, svinefagdyrlæge Kaj Vestergaard, Videncenter for Svineproduktion, Veterinær forskning og udvikling

17.00
Firmaindlæg

17.30
Frit Forum
v/ dyrlæge, PhD, Afdelingschef Poul Bækbo, Videncenter for Svineproduktion

18.00
DVHS generalforsamling

19.00
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 7. maj 2010

Ordstyrer: seniorprojektleder, dyrlæge Elisabeth Okholm, Videncenter for Svineproduktion

8.30
Salg af smågrise til tyske slagtesvineproducenter
Efterspørgslen af danske smågrise i Tyskland er stor, og hvorfor nu det? Hvordan kan en tysk slagtesvineproducent få en rentabel drift, når han skal give op til 60 kr. mere for en smågris end en dansk slagtesvineproducent? Få et indblik i den tyske svineproduktions rammevilkår under foredraget
v/ markedsanalytiker Markus Fiebelkorn og stud. agro Henrik Bonde Christiansen, Danske Svineproducenter

9.00
Pause

9.15
A swinevet´s life in Germany
Present development in the German swine industry – regulations for vets and main health problems in an area with a very high pig density.
v/ Dr. Stephan Galland, Vet-Team, Lohne, Oldenburg

9. 45
Adfærd under fravænning – effekt af farestitype på varigheden af mælkenedlægning og pattegrisenes tilvækst
Undersøgelser har vist, at fravænningsvægten var højere hos pattegrise opstaldet i stier til løsgående diegivende søer sammenlignet med traditionelle kassestier. Dette kan tyde på, at pattegrisene fra løsdriftstierne har haft et højere optag af mælk. Derfor blev det undersøgt, om adfærden under diegivning (især varigheden af mælkenedlægningen) var forskellig i en løsdriftsti og en traditionel kassesti.
v/ agronom, projektleder Marie Louise Pedersen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion

10.00
Automatisk detektion af brunst ved løsgående søer i drægtighedsstalden
Det overordnede formål er at forbedre automatisk brunstdetektion ved løsgående søer i drægtighedsstalden. Et delmål er at få hurtig og præcis detektion på baggrund af søers besøg ved en ornesti. Det andet delmål er at overveje, hvilke øvrige informationskilder, der har indflydelse på sandsynligheden for brunst, samt hvordan disse kan kombineres med information fra besøgene ved ornen. På sigt skal dette udmøntes i et styringsværktøj for optimal reproduktionsstyring.
v/ agronom, projektleder Tage Ostersen, Landbrug & Fødevarer, Videncenter for Svineproduktion, Genetisk Forskning og Udvikling

10.15
Kaffepause

10.35
Ny behandlingsvejledning svin
En arbejdsgruppe nedsat under Fødevarestyrelsen har arbejdet med en ny behandlingsvejledning ved brug af antibiotika hos svin. Arbejdsgruppen vil give en kort præsentation af gruppens arbejde. Herefter paneldiskussion.
v/ dyrlæge Annette Cleveland, FVST, Professor Christian Friis, KU-LIFE, dyrlæge, PhD Sven Erik Jorsal, (DTU-vet), svinefagdyrlæge Anders Holm, Odder Dyrehospital, dyrlæge John Haugegaard, VIF, seniorforsker Yvonne Agersø, DTU-FOOD, forskningsprofessor Frank Aarestrup DTU-FOOD

12.00
Afslutning
v/ formand Jakob Bagger

12.15
Frokost