PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2010

TORSDAG den 4. november 2010

Mødesponsor: Orion Pharma A/S

Tema: Influenza – En differential diagnostisk udfordring

Ordstyrer: Veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal, DTU, Veterinærinstituttet

13.00
Velkomst
v/ formand Jesper Olesen

13.05
Evolution af influenzavirus i mennesker og aktuel status.
Beskrivelse af epidemiologi af influenzavirus hos mennesker gennem tiden herunder tidligere pandemier og aktuel status
v/ Overlæge, afsnitsleder Lars Peter Nielsen, Statens Seruminstitut

13.35
Influenza in North America. Diagnostics, prevalence and prevention.
A review of the swine influenza situation in North America with focus on diagnostics, epidemiology, impact on production and control
v/ Prof. Christopher Olsen, University of Wisconsin

14.20
Kaffepause

14.40
Influenza i norske svinebesætninger 2009-2010
Norge har haft flest rapporterede udbrud i verden af pH1N1 hos svin, og der præsenteres resultater af kliniske og diagnostiske undersøgelser relateret til overvågning under og efter udbruddet i 2009.
v/ Bjørn Lium, Veterinærinstituttet, Oslo

15.05
Influenza i danske svinebesætninger – Hvad jeg gør ved det!
Med udgangspunkt i cases gennemgås klinik, diagnostik og iværksatte handlingsplaner imod influenza – er der effekt af at forebygge infektionen?
v/Svinefagdyrlæge Tage Rødbro, Nordvet Aps Svinerådgivning

15.30
Svin som blandekar for influenzavirus? Værtsreceptorer for influenzavirus hos svin, fjerkræ og mennesker
Der præsenteres resultater fra PhD-studium, der rejser tvivl om svins rolle som blandekar for nye influenzatyper. Endvidere præsenteres resultater af et eksperimentelt podningsforsøg med den danske H1N2 subtype
v/ Forsker Ramona Trebbien, Veterinærinstituttet

16.00
Frugtpause

16.20
Influenza i danske svin – forekomst, håndtering og perspektiver
Den aktuelle situation vedrørende svineinfluenza i Danmark med fokus på diagnostik, epidemiologi og betydning.
v/ Seniorforsker Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet DTU

17.00
Firmaindlæg

17.30
Frit Forum
v/ Professor Jens Peter Nielsen

19.00
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 5. november 2010

Ordstyrer: Agronom Jan Karlsen, Porcus

8.30
Fytase og fosfornormer – går vi på kompromis med svinenes velfærd af hensyn til miljøet
Den forsøgsmæssige baggrund for fosfornormer. Mangelsymptomer og risiko for mangel i praksis ved høj fytasedosering og svingninger i kornets fosforindhold. Ved vi noget om halebid, øresår og benproblemer i relation til fosformangel?
v/ Chefkonsulent Per Tybirk, Videncenter for Svineproduktion

9.00
Pause

9.15
Sanering uden tab af produktivitet
Når det besluttes at sanere besætningen, er formålet naturligvis at sikre, at sygdommen ikke forefindes på besætningen længere. For at sikre en høj succesrate gælder det om at tage sine forholdsregler, dog skal disse ikke medføre, at producenten lider så store produktionsmæssige tab under saneringen, at saneringen ikke er lønsom. Under foredraget gives en fornemmelse af, hvad et produktionsstop betyder for producentens økonomi.
v/ Agronom Dorthe Poulsgaard, Svinerådgivning vest

9. 45
Succesraten ved SPF saneringer i de senere år
Langt de fleste delsaneringer for SPF-sygdomme lykkes fint. Hvor ofte sker det, at saneringerne mislykkes, og kan man sige noget om, hvorfor nogle saneringer ikke går, som de skal.
v/ Dyrlæge Poul Jensen, SPF-SUS

10.10
Sanering for mycoplasmalungesyge – schweizermodellen ano 2010!
Da de første mycoplasmasaneringer blev forsøgt herhjemme lignede de meget den originale Schweizer model. Hurtigt blev der dog gået på kompromis med faringsstoppet og poltenes alder – senest trin på denne udvikling er, at klimastaldene nu også forsøges saneret i fuld drift. Virker dette mon, og hvordan tilrettelægges sådan en sanering?
v/ Svinefagdyrlæge Anette Bech, LVK

10.30
Kaffepause

10.50
Delsanering for PRRS (veterinært speciale)
Kan man indsætte ikke-vaccinerede grise i en tømt og rengjort staldsektion efter ophør af vaccination med MLV PRRSV EU vaccine, uden at nyindsatte grise blev smittet med vaccinevirus? PRRSV hos vaccinerede og ikke-vaccinerede grise blev undersøgt ved påvisning af antistoffer i ELISA og IPT. Serum og næsesekret blev undersøgt for viralt RNA ved real time RT-PCR.
v/ Dyrlæge Helle Jessen Danvet

11:05
Smertelindring ved kastration (veterinært speciale)
Betydning af behandlingsstrategi for blødningstendens
v/ Dyrlæge Elizabeth Mortensen

11:20
Historikken ved den kliniske håndtering af skuldersårs-problematikken
v/ Svinefagdyrlæge Jørgen Lindahl

11:30
En enkel og pålidelig skala for vurdering af skuldersår på den levende so
v/ Professor Henrik Elvang, Københavns Universitet, LIFE

11:50
Veterinærforliget
Egenkontrol, hvordan skal den udmøntes i praksis?
v/ Svinefagdyrlæge Bjarne Ellegaard, Porcus, DDD sektion svin

12.10
Afslutning v/ Agronom Jan Karlsen

12.15
Frokost