PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2009

TORSDAG den 5. november 2009

Tema: Diarré hos spædgrisen

Mødesponsor: Intervet/Schering-Plough Animal Health

Ordstyrer: Svinefagdyrlæge Jesper Olesen, FynVet

13.00-13.30
Spædgrisediarré – er der nye bakterier på spil?
Professor, PhD, DSc Per Torp Sangild, Clinical & Experimental Nutrition, Department of Human Nutrition, University of Copenhagen

13.30-14.00
Spædgrisediarré – er modstandskraften blevet dårligere?
Professor, PhD, DSc Per Torp Sangild, Clinical & Experimental Nutrition, Department of Human Nutrition, University of Copenhagen

14.00-14.30
Pause

14.30-14.50
Spædgrisediarre set med praksis-brillerne på
Svinefagdyrlæge Anders Elvstrøm, Odder Dyreklinik I/S

14.50-15.10
Hvad finder de på laboratorierne?
På baggrund af dataudtræk fra de to diagnostiske laboratorier belyses det, om der er sket ændringer i omfang og resultater af laboratorieundersøgelser ved diarréproblemer gennem de seneste år?
Laboratorieleder, Lic.med.vet. Birgitta Svensmark, DMA Veterinærlaboratoriet,
og Veterinærkonsulent, Lic.med.vet. Sven Erik Lind Jorsal, DTU Veterinærinstituttet

15.10-15.40
Clostridier som årsag til spædgrisediarré
Seniorforsker, PhD. Branko Kokotovic, DTU Veterinærinstituttet

15.40-16.00
Pause

16.00-16.30
Fodringens betydning for mave-tarmfloraen – kan fodringen af soen have betydning for diarréforekomsten hos pattegrise?
Dr. Christian Fink Hansen, School of Veterinary and Biomedical Sciences Murdoch University, Australia

16.30-16.50
Råmælksoptagelse i kuld med over 17 levendefødte – er der nogle grise, der får for lidt råmælk?
Dyrlæge Dorte Risum, FynVet Svinefagdyrlæger

16.50-17.25
Firmaindlæg

17.25-19.00
Frit Forum

19.00
Middag

FREDAG den 6. november 2009

Tema: Operationel fejlfinding – få hjælp til din dagligdag
Ordstyrer: Svinefagdyrlæge Jakob Bagger, LVK

8.30-9.00
Foderfejl – fejlfinding – problemløsning
Svinebrugskonsulent, cand. agro. HD Jan Karlsen, FynVet Svinefagdyrlæger

9.00-9.30
Vådfodercomputeren – hvordan virker den og hvor er faldgruberne?
Agronom Bjarne Knudsen, Svinerådgivning Vest

9.30-9.50
Pause

9.50-10.35
P-rapporter – hvad gemmer sig bag tallene og hvordan læses rapporterne?
Svinerådgiver, afdelingsleder Marlene Spare Ibsen, Landboforeningen Gefion

10.35-10.50
Pause

10.50-11.20
Elektronisk sofodring – hvad gør forskellen mellem en god stald og en ”DAKA-stald”?
Svinerådgiver Dorte Poulsgård, Svinerådgivning Vest

11.20-11.40
Svineinfluenza ved søer og pattegrise – infektionsdynamik og klinisk påvirkning i én dansk farestald
Dyrlæge Simon Åkerblom, Dyrlægecentralen Sydvest A/S
og Dyrlæge Carsten Knattrup Nielsen, Bredsten-Jelling Dyrlæge

11.40-12.00
Kvantitativ bestemmelse af Lawsonia Intracellularis samt tørstofbestemmelse i fæces som diagnostisk redskab i udredningen af PE hos smågrise
Dyrlæge Claus Hedermann Pedersen, Hyovet ApS

12.00
Afslutning ved formanden