PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDE 2008

TORSDAG den 13. november 2008

Hovedsponsor: CEVA

Tema: Det faglige grundlag for kastration

Ordstyrer: Veterinærkonsulent Sven Erik Jorsal, DTU Veterinærinstituttet

13.00-13.10
Velkomst
v/ Formand, dyrlæge Jakob Bagger, LVK

13.10-13.50
Smerteopfattelse, måling og behandling
Seniorforsker, cand. scient PhD Mette Herskin, DJF

13.50-14.20
Kastration på den norske måde
Dyrlæge Per-Jacob Ølstad, Sørum og Fet Veterinærkontor, Norge

14.20-14.50
Pause

14.50-15.20
Hvad er hangriselugt – en fysiologisk forklaring – og hvordan styrer vi det?
Afdelingschef, lic. agro Niels Jørgen Kjeldsen, Dansk Svineproduktion

15.20-15.40
Hvad kan vi lære af hangriseprojektet?
Cand. agro Flemming Lønbæk Jensen, tidl. underdirektør Danish Crown

15.40-16.10
Frugtpause

16.10-16.30
Er kønsselektion af sæd et alternativ til kastration?
Afdelingschef, lic. agro Niels Jørgen Kjeldsen, Dansk Svineproduktion

16.30-16.50
Er immunokastration et alternativ til kastration?
Seniorprojektleder, dyrlæge, MSC Erika Busch, Dansk Svineproduktion

16.50-17.20
Practical experiences with vaccination against boar taint in Brazil
Swine Products Manager Evandro Poleze, Pfizer Animal Health, Brazil

17.20-17.50
Firmaindlæg

17.50-18.30
Frit forum

19.30
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 14. november 2008

Tema: Aktuelt nyt

Ordstyrer: Seniorprojektleder, dyrlæge, PhD Elisabeth Okholm Nielsen, Dansk Svineproduktion

8.30-9.00
Hvorfor er fodermarkedet gået amok de seneste 2 år?
Handelsrådgiver, direktør Palle Jakobsen, Agrocom

9.00-9.30
MRSA – professionals in swine industry at risk?
DVM Els Broens, Wageningen Institute of Animal Sciences, Holland

9.30-10.00
Salmonella-handlingsplan IV – Nye tiltag og ændringer i salmonella-handlingsplanen for svin og svinekød
Chefkonsulent, dyrlæge Jan Dahl, Danish Meat Association

10.00-10.30
Kaffe

10.30-11.00
Diagnostik af PCVD / PMWS – erfaringer fra EU-projektet
Sektionsleder, dyrlæge, PhD Lars E. Larsen, DTU Veterinærinstituttet

11.00-11.30

Effekt af prolongeret Ceftiofur som metaphylakse mod omphalitis hos pattegrise
Dyrlæge Morten Vibjerg, Odder Dyreklinik

Effekt af antibiotisk behandling ved øresår hos smågrise
Dyrlæge Kristian Krogh Hansen, LVK

11.30-12.00
Opdræt af minigrise til biomedicinsk forskning -en niche udsprunget af traditionel svineproduktion
Direktør, cand. agro Jens Ellegaard, Ellegaard Gøttingen Minipigs A/S

12.00
Afslutning ved formanden

12.05
Frokost