PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDET 2007

TORSDAG den 26. april 2007

Mødesponsor: Merial

TEMA: Dødelighed ved 7-100 kg’s grise

Ordstyrer: Dorthe Poulsgård
13.30-13.40
Velkomst herunder spørgeskema ved formanden Leon Lau

13.40-13.55
Hvad koster dødeligheden?
Svinekonsulent Jan Karlsen, Landbo Fyn

13.55-14.25
Årsager til dødelighed ved 7-100 kg grise
Dyrlæge Helle Kjærsgaard, LVK

14.25-14.55
Immunisering og dødelighed
Dyrlæge Frede Keller, LVK

14.55-15.25
Pause

15.25-15.55
Grise og gener – Sammenhæng mellem gener og dødelighed
Projektforsker Jakob Hedegaard, AU, Forskningscenter Foulum

15.55-16.25
Typiske ventilations- og klimafejl ved høj dødelighed
Klimakonsulent Erik Damsted, DSP

16.25-16.55
Vækstmanagement – et redskab til reduktion af dødelighed hos slagtesvin
Svinekonsulent Henrik Bech Pedersen, Svinerådgivning Vest

17.00-17.30
Firmaindlæg

17.30-18.00
Frit Forum
Dyrlæge Poul Bækbo, Afdelingsleder, Dansk Svineproduktion

18.00
Generalforsamling

19.30
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 27. april 2007

AKTUELT NYT

Ordstyrer: Sven Erik Jorsal

8.30-9.00
Beredskabet ved smitsomme sygdomme
Dyrlæge Anne Grethe Hassing, Fødevarestyrelsen

9.00-9.30
Nye højsikrede laboratorier og stalde: Forbedrede muligheder for M&K forskning på Lindholm
Forskningsprofessor Søren Alexandersen, DTU, Lindholm

9.30-10.00
Betydningen af indkøbte polte contra hjemmeavl for kødprocenten
Dyrlæge Jacob Bagger, LVK

10.00-10.30
Pause

10.30-10.45
Klinisk vurdering af skuldersår
Dyrlæge, Ph.d. stud. Jens Strathe, KU, KVL

10.45-11.15
Sidste nyt om skuldersår
Dyrlæge Marianne Kaiser, DSP

11.15-11.30
Faringsforløb og overlevelse
Stud. agro Meri-Ann Herskind og Ellen Hansen

11.30-12.00
Den gode historie
Kommunikationsdirektør Anne Villemoes, Danish Crown

12.00
Afslutning ved formanden