PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDET 2007

TORSDAG den 1. november 2007

Mødesponsor: Orion

Tema: Status for forskning vedrørende PCV2

Ordstyrer: Veterinærkonsulent Anette Bøtner, Veterinærinstituttet

13.30-13.40
Velkomst
Herunder resultat af spørgeskema og orientering om ny hjemmeside
v/ Formand Jakob Bagger

13.40-14.10
Highlights fra viruskongres i Krakow
Sektionsleder Lars Erik Larsen, Veterinærinstituttet

14.10-14.55
PCV2 and reproductive failure
Professor Hans Nauwynck, Ghent University, Belgium

14.55-15.15
Dansk besætning med PCV2-relaterede aborter  
Dyrlæge Anne Ovesen, Vest-Vet., & Forsker Charlotte K. Hjulsager, Veterinærinstituttet.
(Ekstra bilag)

15.15-15.45
Pause

15.45-16.05
Findes der PCV2-virus med forskellig virulens? – Danske og udenlandske undersøgelser
Projektforsker Kitt Dupont, Veterinærinstituttet

16.05-16.35
PMWS-risikofaktorer på individ-niveau. Longitudinelle undersøgelser vedr. PMWS
Sektionsleder Claes Enøe, Veterinærinstituttet

16.35-17.10
Er vaccination vejen frem?
Afdelingschef Poul Bækbo, Dansk Svineproduktion, & Svinefagdyrlæge Ejvind Nielsen, Swinevet

17.15-17.45
Firmaindlæg – Er det overhovedet muligt at dømme antibiotika inde eller ude?
Chefforsker Lis Alban, Danish Meat Association

17.45-18.15
Frit Forum

18.15-18.30
Generalforsamling i Foreningen af Svinefagdyrlæger

19.30
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 2. november 2007

Tema: Aktuelt nyt

Ordstyrer: Svinebrugskonsulent Jan Karlsen, LandboFyn

8.30-9.00
Tips vedr. Elektronisk Sofodring
Konsulent Dorthe Poulsgård, Svinerådgivning Vest

9.00-9.30
Elektronisk overvågning af so-adfærd
Ph.d. Cècile Cornou, Københavns Universitet

9.30-10.00
Demonstrationsprojektet ”+ 25 kr. pr. slagtesvin” – erfaringer og resultater indtil nu
Projektchef Lisbeth Jørgensen, Dansk Svineproduktion

10.00-10.30
Pause

10.30-11.00
Grise anvendt i den medicinske forskning
Dyrlæge, ph.d. Aage Kristian Olsen, Århus Universitets Hospital

11.00-11.30
Krydsoverensstemmelse – generelle krav og håndtering i praksis
Konsulent Jan Rodenberg, Svinerådgivning Vest

11.30-12.15
Svineproduktionens image i det omgivende samfund – Hvorfor er det gået så galt? – Hvad kan branchen gøre fremadrettet?
Professor Peter Sandøe, Københavns Universitet

12.15
Afslutning ved formanden

12.20
Frokost