PROGRAM FOR DVHS FORÅRSMØDET 2006

 

TORSDAG 4. maj 2006  

 

 

Mødesponsor: Chemvet

TEMA: Dyrevelfærd

Ordstyrer Jan Dahl

 

13.30-13.35
Velkomst ved formanden

 

13.35-13.55
Dyrevelfærd, etik og marked
Professor Peter Sandøe, KVL

 

13.55-14.15
Hvordan kan forskningen hjælpe danske svin? Hvad kan afgøres objektivt?
Professor Jan Ladewig, KVL

 

14.15-14.35
Dyrevelfærd og interesseforskelle. Erfaringer fra Det Veterinære Sundhedsråd
Formand for det veterinære sundhedsråd, professor Ove Svendsen, KVL

 

14.35-14.55
National lovgivning og EU-lovgivning, nuværende og fremtidige aspekter. Det offentliges forventninger til rådgiverne
Dyrlæge Birthe Broberg, Fødevarestyrelsen

 

14.55-15.25
Pause

 

15.25-15.45
Dyrevelfærd set fra folketinget
Næstformand i Folketingets Fødevareudvalg Torsten Schack Petersen (V)

 

15.45-16.05
Jeg tager udfordringen op. Hvordan gør jeg det, og hvad forventer jeg af mine rådgivere?
Svineproducent Jens Ejner Christensen, Stormgård, Jelling

 

16.05-17.00
Paneldiskussion

 

 17.00-17.30
Firmaindlæg

 

17.30-18.30
Frit Forum
Dyrlæge, afdelingsleder Poul Bækbo, Landsudvalget for Svin, DANSKE SLAGTERIER

 

18.30-19.00
Generalforsamling

 

 19.30
Middag og efterfølgende dans

 

 

FREDAG 5 maj 2006

 

AKTUELT NYT

Ordstyrer Leon Lau

 

 8.30-9.00
Vækstmanagement
Henrik Bech Pedersen, Svinerådgivning Vest

 

 9.00-9.30
Seneste nyt om Stafylococcus hyicus og sodeksem hos grise
Seniorforsker Lars Ole Andresen, DFVF

 

 9.30-10.00
Løsgående, diegivende søer. Erfaringer fra praksis og fra samarbejdsprojekter mellem DJF, KVL og LU
Status, potentiale og fremtidsudsigter
Cand. agro, Ph. D. Vivi Aarestrup Moustsen, Landsudvalget for Svin

 

10.00-10.30
Pause

 

10.30-11.00
Egenkontrol i besætningerne, GMP og HACCP
Afdelingschef, agronom, Ph. D. Niels Kjeldsen, Landsudvalget for Svin

 

11.00-11.30
Nationale saneringer
Dyrlæge, afdelingsleder Poul Bækbo og cand. Scient., Ph. D. Stine Gissel Goldbach, Landsudvalget for Svin, DANSKE SLAGTERIER

 

11.30-11.50
Sanering af lokalområde
Svinefagdyrlæge Hans Bundgaard, Fynvet

 

11.50-12.00
Afslutning ved formanden