PROGRAM FOR DVHS EFTERÅRSMØDET 2006

TORSDAG den 2. november 2006

Mødesponsor: Schering Plough

TEMA: Pattegrisedødelighed

Ordstyrer: Helle Stege

13.30-13.35
Velkomst ved formanden

13.35-14.05
Levende grise ved dag 5 – status, resultater og forventninger
Anders Vernersen, Afdelingsleder, Dansk Svineproduktion

14.05-14.35
Dødfødte grise – hvorfor dør de?
Flemming Thorup, Dyrlæge, Dansk Svineproduktion

14.35-14.55
Hvad gør dyrlægen i praksis ved problemet?
Jesper Olesen, dyrlæge, Fynvet

14.55-15.25
Pause

15.25-15.55
Dødeligheden ved pattegrise ældre end 2 dage
Flemming Thorup, Dyrlæge, Dansk Svineproduktion

15.55-16.25
Præsentation af farestaldsmanualen
Thomas Bruun Christensen, konsulent, Svinerådgivning Vest

16.25-16.55
Diagnostik af pattegrisedødelighed
Birgitta Svensmark, Laboratorieleder, dyrlæge, Dansk Svineproduktion

17.00-18.00
Frit Forum
Poul Bækbo, Afdelingsleder, dyrlæge, Dansk Svineproduktion

18.30-19.30
Underholdning
v/stand-up komiker Rune Green

19.30
Middag med efterfølgende dans

FREDAG den 3. nov. 2006

AKTUELT NYT

Ordstyrer: Jesper Olesen

8.30-8.55
Fremtidens krav til udvidelser
Hans Roust Thysen, Miljøchef, agronom, Dansk Landbrugsrådgivning, Landscenteret

8.55-9.20
Fodring med cikorierod og lupin kan beskytte gris mod udvikling af svinedysenteri
Lisbeth E. Thomsen, cand scient, ph.d., Statens Seruminstitut

9.20-9.45
Mavesår hos søer og polte – opdatering af viden
Mads Thor Madsen, dyrlæge, Dansk Svineproduktion

9.45-10.05
Diagnostik af PMWS
Elisabeth Okholm Nielsen, dyrlæge, ph.d., Dansk Svineproduktion

10.05-10.30
Pause

10.30-11.00
Statusrapporter – hvordan bruges de i rådgivningen?
Søren Thielsen, dyrlæge, Ø-Vet

11.00-11.30
Handlingsplaner for velfærd
Niels-Peder Nielsen, Afdelingschef, Dansk Svineproduktion

11.30-12.00
Værktøjer til motivation af medarbejdere
Merete Andersen, konsulent, LandboNord

12.00
Afslutning ved formanden